Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 30 czerwca 2022 r. (czwartek) o godz. 13.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, odbędą się obrady L sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta od przedstawienia ostatniego sprawozdania.

4. Rozpatrzenie projektów uchwał w sprawie:

a) nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie Miasta Augustowa,

b) Augustowskiego Budżetu Obywatelskiego,

c) zmiany Uchwały nr XLVIII/494/2022 w sprawie ustalenia cen za usługi przewozowe środkami miejskiej komunikacji na terenie Miasta Augustów,

d. przystąpienia Gminy Miasta Augustów do opracowania i wdrożenia Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu,

e) wyrażenia zgody za zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość,

f) zmian budżetu miasta na 2022 rok,

g) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Augustowa na lata 2022-2034.

5. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX sesji Rady Miejskiej z 25.05.2022 r.

6. Wolne wnioski.

7. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

  

       Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

                 /-/

   Alicja Dobrowolska