Tylko do czwartku 30 czerwca właściciele domów i zarządcy budynków mają czas na złożenie deklaracji o źródle ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Warto poświęcić czas na złożenie deklaracji, bo w przeciwnym razie grozi kara grzywny. Za popełnienie błędów przy wypełnieniu deklaracji nie grozi nam żadna kara. Informacje są bowiem weryfikowane przez urzędników, a prawidłowość wprowadzonych danych jest sprawdzana. Ponadto przypominamy, że osoby, które nie złożą deklaracji nie będą mogły zakupić tańszego węgla z rządowym dofinansowaniem ani skorzystać z dotacji na wymianę pieca na gazowy i innych zielonych programów. Nie zwlekaj, wypełnij deklarację – jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś!

Co to jest Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków?

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków to baza danych utworzona w ubiegłym roku. Dzięki niej rząd chce uzyskać możliwość zidentyfikowania i określenia źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza.

Jesteś właścicielem nieruchomości? Masz obowiązek złożyć deklarację

Obowiązek złożenia takiej deklaracji ciąży na każdym, kto jest właścicielem domu jednorodzinnego lub zarządcą budynków wielorodzinnych oraz właścicielem czy zarządcą lokali usługowych i handlowych.

Jak złożyć deklarację?

To proste! Deklaracje można złożyć na dwa sposoby:

  • w formie papierowej w urzędzie Miejskim w Augustowie lub przesłać pocztą tradycyjną na adres ul. Młyńska 35, 16-300 Augustów.
  • drogą elektroniczną na stronie internetowej https://zone.gunb.gov.pl/. Forma elektroniczna wymaga uwierzytelnienia tożsamości za pośrednictwem Węzła Krajowego (np. Profilem Zaufanym, eDowodem).

Formularze oraz materiały informacyjne można pobrać na stronie internetowej: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow.

Wydrukowane deklaracje dostępne są również w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miejskiego, pokój 101.
 

30 czerwca mija termin składania deklaracji

Dla istniejących źródeł ciepła i spalania paliw, które zostały uruchomione przed 1 lipca 2021 r., deklarację należy złożyć do 30 czerwca 2022 r.

Przypominamy, że niezłożenie deklaracji ustawy jest zagrożone karą grzywny, a przez niedopełnienie tego obowiązku można też stracić szansę na zakup tańszego węgla z rządowym dofinansowaniem.

[*as] Urząd Miejski w Augustowie