Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 28 kwietnia 2022 r. (czwartek) odbędzie się posiedzenie Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie.

Posiedzenie Komisji odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, po zamknięciu obrad XLVIII sesji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Sprawa przejęcia na własność Gminy Miasto Augustów w wyniku komunalizacji działki Skarbu Państwa oznaczonej Nr geodez. 2718/2 o pow. 0,0466 ha, położonej w Augustowie, obręb 2.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Rozwoju Rady Miejskiej w Augustowie

/-/Dariusz Ostapowicz