Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 21 stycznia 2022 r. (piątek) o godz. 13.00 odbędzie się w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej) posiedzenie Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek posiedzenia:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Rozpatrzenie pisma mieszkańca, które wpłynęło do Komisji skarg, wniosków i petycji

    Rady Miejskiej w Augustowie i Przewodniczącej Rady Miejskiej w Augustowie.

4. Rozpatrzenie pisma mieszkańca, które wpłynęło do Komisji skarg, wniosków i petycji Rady Miejskiej w Augustowie.

5. Sprawy różne.

6. Zamknięcie obrad.

Posiedzenie Komisji będzie transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm.

W związku z art.11b ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) informuję wszystkich obywateli, którzy zechcą wziąć udział w posiedzeniu Komisji, że w siedzibie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35, w trakcie trwania posiedzenia Komisji będzie przygotowane stanowisko komputerowe z możliwością zdalnej transmisji dla osób, które zechcą zabrać głos w punkcie Sprawy różne. W tym celu prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny pod nr telefonu 660257335.

Z poważaniem

Przewodnicząca Komisji skarg, wniosków i petycji    Rady Miejskiej w Augustowie

Sylwia Bielawska