Dzieci i młodzież mogą korzystać z zajęć sportowo – rekreacyjnych organizowanych w szkołach i placówce oświatowej, dla których organem prowadzącym jest Powiat Augustowski.

zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Harmonogram zajęć:

|Starostwo Powiatowe w Augustowie