Grupa młodych żeglarzy z Uczniowskiego Klubu Sportowego Nord uczestniczyła w ostatnich zajęciach realizowanych w ramach zadania pt. „Wakacyjna szkółka żeglarska!” dofinansowanego ze środków Gminy Miasta Augustowa.

Przez ponad dwa tygodnie, uczestnicy intensywnie nabywali i doskonalili technikę żeglowania na   Optymistach, Omegach i Winsurfingu.  Szkoleniu żeglarskiemu towarzyszyły dodatkowo treningi ogólnorozwojowe, gry zespołowe i integracyjne.  Dla nielicznych uczestników były to pierwsze doświadczenia żeglarskie, choć mamy nadzieję, że nie ostatnie😉.

Nauka żeglowania nie zawsze jest prosta i przyjemna, bowiem żeglarstwo to kształtująca charakter dyscyplina sportu. Zmagając się z dwoma żywiołami, jakimi są wiatr i woda niejednokrotnie trzeba pokonywać własne słabości i ograniczenia. Żeglowanie wyrabia poczucie obowiązku
i odpowiedzialności za innych, uczy myślenia, planowania, stwarza konieczność nabywania wiedzy z bardzo wielu dziedzin.

Warto wspomnieć, że UKS Nord w Augustowie jest stowarzyszeniem, któremu niezmiennie, od 65 lat przyświeca cel ukierunkowany na popularyzowanie żeglarstwa oraz aktywnego spędzania czasu w środowisku lokalnym, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.  Klub działa przy Zespole Placówek Młodzieżowych w Augustowie, ul. Zarzecze 1.

| UKS Nord w Augustowie