O zniesienie opłaty w czerwcu ubiegłego roku wnioskował dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Mimo zapewnień władz miejskich, że sprawa zostanie szybko załatwiono, nic się nie zmieniło.

OD PONAD ROKU OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE CZEKAJĄ NA MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO POSTOJU W CENTRUM AUGUSTOWA. Zdjęcie ilustracyjne augustow.org

Podczas ostatniej sesji już po raz kolejny upomniała się o to radna Izabela Piasecka.

Jeszcze przed sezonem kilkukrotnie pytałam pana burmistrza, kiedy nastąpi zmiana w uchwale o strefie płatnego parkowania w kontekście osób niepełnosprawnych. Jakoś nie przypominam sobie, by do tej pory taki projekt trafił pod głosowanie. Chciałabym wiedzieć, czy w ogóle ktoś nad tym pracuje, czy inwalidzi nadal będą traktowani tak, jak do tej pory?

Zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski informuje, że niepełnosprawni z opłat mogą zostać zwolnieni już podczas najbliższej sesji.

W tym celu potrzebna była stosowna procedura, czyli uzgodnienie między zarządcami dróg, przy których znajduje się strefa płatnego parkowania – powiatu oraz gminy. Otrzymaliśmy już stosowne pismo od zarządu powiatu z pewnymi wnioskami. Teraz trwają ostatnie analizy prawne. Myślę, że jeżeli rada wyrazi zgodę na wprowadzenie takowych zwolnień, to już na najbliższej sesji uda się nam zakończyć ten temat.

Obecnie niepełnosprawni za darmo mogą zostawiać swoje samochody jedynie na 15 tak zwanych kopertach. A wszystkich miejsc w płatnej strefie jest prawie 430.

| red: kap

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki