Dziś od rana do późnych godzin wieczornych policjanci szczególnie przyglądają się bezpieczeństwu pieszych.

Od początku roku do końca kwietnia piesi uczestniczyli w 28 wypadkach drogowych na terenie naszego województwa (jest to ponad 32% wszystkich wypadków). W zdarzeniach tych 6 osób zginęło (jest to 30 % ofiar śmiertelnych), a 25 zostało rannych).

|źródło informacji: @ podlaska.policja

Przypominamy, że kierujący pojazdem zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest zobowiązany:

  • zachować szczególną ostrożność,
  • zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście.

Pamiętajmy, że przestrzeganie przepisów leży w interesie wszystkich uczestników ruchu drogowego. Zarówno pieszy jak i rowerzysta – jako niechronieni uczestnicy ruchu drogowego, doznają bardzo poważnych obrażeń, często skutkujących kalectwem lub śmiercią. Samo uczestnictwo w wypadku drogowym może powodować uraz do końca życia.

Pieszy powinien zdawać sobie sprawę, że wchodząc na jezdnię w trudnych warunkach pogodowych tuż przed jadący pojazd, często nie daje kierowcy szansy na odpowiednią reakcję. Przypominany o noszeniu elementów odblaskowych, nie tylko poza obszarem zabudowanym, ale również na ulicach miast, dzięki, którym pieszy jest lepiej widoczny.

|Bart.