Kolejni przedsiębiorcy chcą rozwijać swoje firmy w Augustowie. W przetargach sprzedaliśmy ostatnie cztery działki w naszej Augustowskiej Strefie Aktywności Gospodarczej, która składa się w sumie z 12 działek. Na 11 z nich przedsiębiorcy będą prowadzili swoje firmy, w których zatrudnienie znajdą augustowianie. Jedną z działek wydzierżawiliśmy Polskiej Spółce Gazownictwa, która wybudowała na niej stację regazyfikacji.  Pierwsze firmy już otworzyły swoją działalność w ASAG. Burmistrz Mirosław Karolczuk podkreśla, że pozyskanie inwestorów na wszystkie działki, to finał projektu o kluczowym znaczeniu dla rozwoju gospodarczego Augustowa.  

Augustów dobrym miejscem do inwestowania

Sprzedaż ostatnich czterech działek cieszy nas szczególnie, ponieważ kończy kluczowy etap misji polegającej na uwolnieniu potencjału gospodarczego naszego miasta. Zobowiązaliśmy się sprzedać wszystkie grunty do maja 2023 roku, ale zrobiliśmy to z wyprzedzeniem. Budowę Augustowskiej Strefy Aktywności Gospodarczej rozpocząłem jeszcze w poprzedniej kadencji. Traktuję ten projekt jako jeden z kluczowych dla gospodarki Augustowa. Pierwszym krokiem było podzielenie Augustowa na osiedla i uwolnienie części miasta spod rygorów ustawy uzdrowiskowej. W ten sposób zatrzymaliśmy trwający kilka lat odpływ firm do sąsiednich Suwałk. Drugim krokiem było pozyskanie terenów inwestycyjnych, pozyskanie funduszy i ich uzbrojenie. Trzecim pozyskanie inwestorów i sprzedaż działek w ASAG. Augustów zbyt długo czekał, gdy inne miasta budowały swoje strefy gospodarcze. Kiedy rozpocząłem ten projekt, nie brakowało głosów powątpiewania w sukces. Kilka lat później, po tysiącach godzin systematycznej pracy mamy pełen sukces i nowe miejsca dla augustowskich przedsiębiorstw – powiedział Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk

Do przetargów na cztery ostatnie działki zgłosili się zarówno lokalni, jak i zewnętrzni inwestorzy. Na jednej z działek mogą powstać obiekty handlowe, a na trzech pozostałych ulokowana zostanie działalność o charakterze produkcyjnym. 

Nowe miejsca pracy i nie tylko…

Sprzedane działki, to nowe przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, w których pracę znajdą mieszkańcy Augustowa, a także dodatkowe wpływy do budżetu miasta, dzięki którym będziemy mogli utrzymać wysokie tempo rozwoju, bogatą ofertę kulturalną czy zrealizować plan remontu szkół. 

Zakończyliśmy najważniejszy etap w tworzeniu ASAG. Sprzedaż działek, to finał działań po stronie miasta – przygotowaliśmy atrakcyjny teren do rozwoju przedsiębiorczości. Teraz wszystko w rękach naszych przedsiębiorców. Jestem przekonany, że już wkrótce rozpocznie się budowa nowych obiektów, które przyniosą miejsca pracy dla naszych mieszkańców. Pierwsze firmy już działają na naszej strefie – mówi Burmistrz Augustowa Mirosław Karolczuk

[*as] Urząd Miejski w Augustowie