Chodzi o ścieki, które właściciele jednostek pływających wpuszczają do wody. W mieście nie ma miejsca, gdzie mogliby to zrobić legalnie.

fot. augustow.org
Radni dopominają się rozwiązania problemu nieczystości trafiających do augustowskich jezior – relacja Marty Sołtys

Na problem zwrócił uwagę radny Mieczysław Szczerbakow.

– Były już przedstawiane dowody na to, że niektórzy nieuczciwi dzierżawcy terenów nad Nettą zrzucają nieczystości do wody, bądź pozostawiają swoje odpady w naszych śmietnikach. Do tej pory nic z tym nie zrobiliśmy. Część z tych osób pewnie znów dostało umowę na wynajem.

Zastępca burmistrza Sławomir Sieczkowski zapewniał, że miasto będzie teraz egzekwowało kary za spuszczanie ścieków do jezior.

– Rozważamy wstawienie w nowych umowach dzierżawy zapisów, które powodowałyby dodatkowe negatywne sankcje w sytuacji, gdyby okazało się, że dzierżawca tych powierzchni dokonuje takiego czynu. Gdybyśmy złapali go na gorącym uczynku lub mieli jakieś informacje i dowody na to, w grę wchodziłoby nawet zerwanie współpracy z nim lub dodatkowa kara.

Radny Tomasz Miklas twierdził, że karanie właścicieli statków nie rozwiążę tej sytuacji.

– Mechanizm kary nie jest wystarczający, potrzebny tu jest mechanizm kontroli. Te duże jednostki codziennie muszą to zrzucać. Ktoś powinien sprawdzać, czy zostały one odebrane czy nie. Gdyby udowodniono komuś taki proceder, to podejrzewam, że zostałyby nałożone na niego ogromne kary. Ktoś taki szukałby na pewno ratunku w sądzie. Tam powiedziałby, że miał przebity zbiornik, bo wpłynął na jakiś kamień. Chodzi o kontrowanie tego.

Radny Leszek Cieślik uważał, że miasto powinno wybudować punkt odbioru ścieków ze statków.

– Na całym szlaku żeglownym wszystkie jeziora i rzeki są odcięte od kanalizacji. Trzeba więc zaplanować punkty zrzutu ścieków. Takie miejsca są. Nawet na Molo Radiowej Trójki jest doprowadzony wodociąg.

Podczas ostatniej sesji miejscy radni przedłużyli umowę dzierżawy stanowisk, przy których są cumowane łodzie, katamarany i gondole na kolejne trzy lata.

| red: mik

autor: Marta Sołtys/ radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki