Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał postanowienie opiniujące objęcie kasztanowców na ulicy Kościelnej ochroną. Wskazał na ich wartość historyczną, krajobrazową oraz ekologiczną. Stwierdził, że spełniają kryteria, by ustanowić je pomnikiem przyrody, a to pozwoli ochronić je przed wyrębem zaplanowanym przez Starostę i Zarząd Powiatu.

Powiat chce wyciąć, Rada Miejska może zdecydować o ochronie

Powiat konsekwentnie chce wyciąć drzewa przy ulicy Kościelnej. Sprzeciwiają się temu mieszkańcy. Internetowa petycja w tej sprawie zdobyła kilkaset podpisów. Do starostwa wpłynęło też kilkadziesiąt petycji od mieszkańców. Uchwałę z apelem w sprawie ocalenia kasztanowców podjęła Rada Miejska. Zarząd Powiatu pozostaje jednak przy swoim planie wycinki.

 
Starosta zaproponował przejęcie ulicy przez Miasto Augustów. Kiedy jednak Burmistrz złożył wniosek i chciał sfinalizować przejęcie, które ochroniłoby kasztanowce, to okazało się, że Zarząd Powiatu ze Starostą na czele odmówił. Teraz do akcji wkroczył Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska. W uzasadnieniu swojego postanowienia wskazał:

Drzewa przez wiele lat były zaniedbywane, jednak przy odpowiedniej pielęgnacji oraz przy otoczeniu drzew odpowiednią ochroną, mogą one służyć mieszkańcom i miastu jeszcze przez wiele lat. Według analizy stanu zachowania drzew przewidywana długość życia drzew wynosi, w zależności od konkretnego przypadku, od kilku do kilkudziesięciu lat. Przeprowadzenie zabiegu odciążającego korony zminimalizuje ryzyko upadku dużych elementów do poziomu porównywalnego z każdym innym dojrzałym drzewem. Mając powyższe na uwadze stwierdza się, iż przedmiotowe drzewa stanowią obiekt o szczególnych wartościach przyrodniczych, historycznych i krajobrazowych oraz ze względu na cechy wyróżniające je wśród innych tworów spełnione są przesłanki wymienione w art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody dotyczące ustanowienia pomnika przyrody.”

W związku z powyższym decyzja należy obecnie do Rady Miejskiej, która może podjąć uchwałę o ochronie kasztanowców i tym samym ocalić przed wyrębem.

Sesja Rady Miejskiej jeszcze w tym tygodniu

O zwołanie sesji Rady Miejskiej zawnioskował do jej Przewodniczącej Burmistrz Augustowa, do którego zgłosili się mieszkańcy usiłujący ochronić drzewa. Zgodnie z przepisami, sesja Rady Miejskiej powinna zostać zwołana w ciągu tygodnia od złożenia wniosku. Do piątku powinniśmy zatem znać werdykt Rady Miejskiej, która zdecyduje, czy zgodnie z planem Starosty skazać drzewa na wycięcie, czy ułaskawić je obejmując ochroną.

Rada Miejska już raz zajmowała się kasztanowcami z ulicy Kościelnej. Bez głosów sprzeciwu Radni przyjęli wtedy uchwałę wzywającą Zarząd Powiatu do rezygnacji z wycinki. Przy konsekwentnej postawie Radnych można zatem liczyć na objęcie kasztanowców ochroną. Wszystko okaże się jednak w głosowaniu, które powinno nastąpić na sesji jeszcze w tym tygodniu.

Mieszkańcy za zachowaniem kasztanowców na Kościelnej 

Dyskusja o wyrębie kasztanowców zaczęła się, kiedy mieszkańcy dowiedzieli się o planach starostwa. Rozpoczęto internetową zbiórkę podpisów oraz pisanie petycji. Mieszkańcy zebrali też już kilkaset podpisów poparcia dla uchwały obejmującej kasztanowce ochroną, które mają przekonać Radnych do ocalenia starego zadrzewienia ulicy Kościelnej. 

Autorzy pomysłu wyrębu kasztanowców podnosili argument, że są one w złej kondycji. Jednak z uzasadnienia postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wynika, że mogą one pożyć jeszcze nawet kilkadziesiąt lat. RDOŚ wskazuje, że ich kondycja przemawia za ich pozostawieniem i objęciem ochroną.

Planujący wyręb kasztanowców wskazywali także na planowany remont ulicy Kościelnej, który rzekomo warunkował wyręb. Z analizy projektu przeprowadzonej przez miejskich inżynierów wynika jednak, że drzewa mogą pozostać na swoim miejscu nie przeszkadzając w remoncie. Nie będzie można na ich miejscu zlokalizować kilku miejsc parkingowych, ale remont jest możliwy do zrealizowania.

Społecznicy zbierający podpisy pod petycjami i poparciem dla ochrony kasztanowców, podkreślają, że to bardzo ważne dla centrum Augustowa zadrzewienie. Zastąpienie dorodnych kasztanowców miniaturowymi odmianami drzewek, jak na Wojska Polskiego, czy 3 Maja nie zrekompensuje w żaden sposób straty. Według specjalistów od zieleni, dla zrekompensowania strat ekosystemowych wynikających z wycinki jednego dorodnego drzewa z rozwiniętą koroną, należałoby odsadzić blisko tysiąc sztuk miniaturowych odmian, które tworzą korony o nieporównywalnie mniejszej objętości.  

Czy Radni zdecydują się posłuchać mieszkańców i uchronić drzewa przed pilarkami? Tego dowiemy się już podczas najbliższej sesji. 

[*as] Urząd Miejski w Augustowie