W czwartek (3.02) wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski gościł w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim Scotta Brokow – doradcę dowódcy MCE (Mission Command Element) ds. relacji Wojsk Amerykańskich w Polsce.

Głównym tematem spotkania były przygotowania do ćwiczenia DEFENDER-22 oraz sprawy związane z obecnością wojsk amerykańskich w naszym kraju.

Zdjęcie: Spotkanie z doradcą do spraw relacji Wojsk Amerykańskich w Polsce, fot. Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku

W wizycie uczestniczyli także: oficer łącznikowy doradcy do spraw relacji Wojsk Amerykańskich w Polsce, zastępca szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku, szef Oddziału Operacyjnego Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Białymstoku oraz dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego. 

Ćwiczenie „Defender” to cykliczne, wielonarodowe, połączone ćwiczenie dowódczo-sztabowe organizowane przez Dowództwo Sił Lądowych Stanów Zjednoczonych.  Jego celem jest budowanie strategicznej i operacyjnej gotowości do sprostania wyzwaniom oraz międzynarodowej współpracy pomiędzy amerykańskimi siłami zbrojnymi, NATO oraz ich sojusznikami i partnerami w Europie.

Mission Command Element stacjonuje w Poznaniu. Dowództwo odpowiedzialne jest za bezpośrednie kierowanie żołnierzami US Army na wschodniej flance NATO.

Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku