Powiat Augustowski kończy prace związane z rozbudową odcinka drogi powiatowej Nr 1235B Kurianka – Starożyńce – Bartniki – do dr. Nr 1237B. Wylana została już pierwsza warstwa bitumiczna. Zadanie jest kontynuacją i zarazem zakończeniem rozpoczętej w 2019 roku inwestycji.

Przebudowana droga powiatowa Kurianka – Starożyńce – Bartniki

W ramach prowadzonych prac zostanie wybudowana w takim samym standardzie druga połowa tej drogi, tj. wykonana będzie nowa nawierzchnia bitumiczna z wszelkimi niezbędnymi elementami bezpieczeństwa. Dzięki temu powstanie dogodne połączenie drogi powiatowej w miejscowości Bartniki z drogą wojewódzką w miejscowości Kurianka, co będzie tworzyło skrót przydatny dla wielu mieszkańców tej część Gminy Lipsk i Powiatu Augustowskiego.

Wartość realizowanego obecnie zadania wyniesie około 5,5 mln zł. Powiat ma szansę otrzymać na ten cel dofinansowanie z dwóch źródeł – ze środków budżetu państwa oraz funduszy Unii Europejskiej. Pozostałe środki zostaną pokryte z budżetu Powiatu Augustowskiego.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie