Do mieszkańców miasta zgłaszają się osoby proponujące podpisanie dokumentów rzekomo gwarantujących złożenie pozwu i wycofanie wpłat komitetów na budowę ulic. Oszuści powołują się na wyrok niezwiązany ze sprawą. Mieszkańcy są narażeni na poniesienie kosztów sądowych oraz przekazanie swoich danych osobowych osobom zajmującym się procederem.

Grudniowy wyrok w sprawie opłaty adiacenckiej 

W grudniu zapadł wyrok NSA, w którym sąd stwierdził nieważność uchwały Rady Miejskiej z 2016 roku, która już 4 lata temu została uchylona przez Radę Miejską. Sąd stwierdził, że uchwała nie mogła różnicować stawki podatku. Wyrok nie ma jednak faktycznego znaczenia, gdyż przepisy te i tak już nie obowiązują.

– Wyrok NSA z grudnia 2021 roku dotyczy różnicowania stawek opłaty adiacenckiej w uchwale Rady Miejskiej. Nie zmienia on aktualnego stanu prawnego, gdyż uchwała, której dotyczy nie obowiązuje już od 2018 roku. – wyjaśnia Radca Prawny Marta Kałęka.

Uwaga na naciągaczy 

Po publikacji wyroku, w internecie pojawiły się fałszywe informacje, jakoby wyrok wpływał na umowy zawierane przez komitety budowy ulic z Miastem Augustów. Jak wyjaśnia Radca Prawny Marta Kałęka:

– Wyrok potwierdził sytuację, którą mamy od 2018 roku. Słyszałam, że w Internecie już pojawiły się oferty naciągaczy, próbujących przekonać ludzi, że dzięki nim będą mogli wycofać wpłaty po zrealizowanej już inwestycji. Chciałabym przed tym wszystkich ostrzec, zwłaszcza seniorów. Wszyscy słyszeliśmy o metodzie „na wnuczka”, dziś pojawia się metoda „na wyrok”.

Komitety legalne, ulice zbudowane 

Naciągacze usiłują dotrzeć do mieszkańców, którzy zakładali komitety budowy ulic i wpłacali określone kwoty na ich budowę. Mieszkańcy mieli i nadal mają pełne prawo zakładać komitety. Zgodnie z Ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, mają też prawo zawierać z Miastem umowy i wnosić wkład finansowy w ramach inicjatywy lokalnej. Po zawarciu takiej umowy Miasto ma obowiązek zrealizować inwestycję, której oczekują mieszkańcy.

– Inicjatywa lokalna i wpłaty komitetów działają w wielu miastach. W Augustowie dzięki temu zbudowaliśmy kilkadziesiąt ulic, ale też oświetlenie, elewacje, czy też przygotowaliśmy tereny parkowe. To świetna metoda partycypacji społecznej, obok budżetu obywatelskiego i konsultacji społecznych, jest to jedna z form bezpośredniej współpracy samorządu z mieszkańcami. Wiem już o kilku kolejnych komitetach, które mieszkańcy założą w tym roku – mówi Kierownik Michał Kotarski.

Prawnik wyjaśnia 

– Wyrok NSA z grudnia dotyczy regulacji stawki opłaty adiacenckiej przez uchwałę, która nie obowiązuje już od 4 lat. Nie zmienia to aktualnego stanu prawnego ani też w żaden sposób nie dotyczy komitetów, które powstają w ramach inicjatywy lokalnej. Poza wszelką wątpliwością jest też zalecenie, aby nie podawać swoich danych osobowych osobom nieznajomym. – wyjaśnia Radca Prawny Marta Kałęka.

*(as) Urząd Miejski w Augustowie