Tegoroczna zima będzie inna niż dotychczasowe. Zagrożony jest każdy z nas, jednak bez wątpienia w najtrudniejszej sytuacji znajdują się osoby bezdomne, samotne, starsze, chore, niepełnosprawne.

zdjęcie ilustracyjne

Surowe warunki klimatyczne, znaczne spadki temperatur, opady i wiatr mogą stanowić zagrożenie zdrowia i życia osób bezdomnych. Osoby te najczęściej przebywają w opuszczonych budynkach, na strychach, klatkach schodowych, domkach na terenie ogródków działkowych, czasem na przystankach autobusowych. Nie przechodźmy obojętnie obok potrzebujących wsparcia, nawet jeśli są pod wpływem alkoholu.

Pamiętajmy o tym, że w porę udzielona pomoc może uratować czyjeś życie.

Powiadamiajmy odpowiednie służby, gdy widzimy, że ktoś potrzebuje pomocy: numer alarmowy- 112. Na informacje oczekujemy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Augustowie, ul. Wojska Polskiego 1, numer tel. 87 644 54 30.  

Już od wczesnej jesieni Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podejmował stosowne działania – pracownicy socjalni kontaktowali się z osobami szczególnie zagrożonymi: rozpoznano ich potrzeby, zapewniono pomoc w postaci żywności, opału, odzieży. Mamy nadzieję, że społeczna wrażliwość wszystkich mieszkańców oraz podjęte działania profilaktyczne i osłonowe, jako przejaw naszej troski o najsłabszych, pozwolą nam uniknąć nieszczęśliwych w skutkach następstw zimy.

Nie bądźmy obojętni!

|Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Augustowie