Tradycją tego dnia jest poświęcenie pokarmów wielkanocnych, które będą spożywane podczas świątecznego śniadania. To dzień zadumy i oczekiwania. W tym dniu Kościół rzymskokatolicki nie sprawuje mszy świętych. Wielki Piątek i Wielka Sobota to jedyny taki czas w ciągu roku. W sobotę po zachodzie słońca rozpoczyna się Wielkanoc.

Napis Wielka Sobota, w tle koszyczek wielkanocny

Według Tradycji po śmierci Chrystusa Pana, którą wspominamy w Wielki Piątek, apostołowie rozproszyli się, a jedyną osobą, która wytrwała w wierze, była Matka Boska – z tego powodu każda sobota jest w kościele dniem maryjnym, a sam okres przed Zmartwychwstaniem Chrystusa – czasem największej próby jego wyznawców.

Na pamiątkę

W Wielką Sobotę przez cały dzień trwa święcenie pokarmów: chleba – na pamiątkę tego, którym Jezus nakarmił tłumy na pustyni, mięsa – na pamiątkę baranka paschalnego, którego spożywał Jezus podczas uczty paschalnej z uczniami w Wieczerniku oraz jajek, które symbolizują nowe życie. Wierni zbierają się w kościołach, aby adorować Chrystusa złożonego do grobu. Przy symbolicznej mogile czuwa warta – ministranci, harcerze, a niekiedy nawet strażacy w galowych mundurach.

Liturgia światła

Po zachodzie słońca rozpoczyna się Liturgia Wigilii Paschalnej. Kapłan na zewnątrz kościoła święci ogień, od którego następnie zapala się paschał – wielką woskową świecę. Symbolizuje ona Zmartwychwstałego Chrystusa. Ksiądz, robiąc znak krzyża na świecy, wypowiada słowa: „Chrystus wczoraj i dziś, początek i koniec, Alfa i Omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Amen”. Umieszcza tam także pięć ozdobnych czerwonych gwoździ, symbolizujących rany Chrystusa oraz aktualną datę. Następnie wierni zebrani przed kościołem idą za kapłanem wnoszącym paschał do świątyni.

Obrzęd światła kończy uroczysta pieśń (Pochwała Paschału) – Exultet, która zaczyna się od słów: „Weselcie się już zastępy Aniołów w niebie! Weselcie się słudzy Boga! Niech zabrzmią dzwony głoszące zbawienie, gdy Król tak wielki odnosi zwycięstwo!”.

Historia Zbawienia

Czytania przeplatane psalmami towarzyszą dalszej części liturgii. Przypominają całą historię Zbawienia – od stworzenia świata, przez wyjście Izraelitów z niewoli egipskiej, proroctwa zapowiadające Mesjasza aż do Ewangelii o Zmartwychwstaniu Jezusa. Po blisko pięćdziesięciu dniach wierni śpiewają uroczyste „Alleluja”.

Podczas liturgii poświęcona zostaje woda, która przez cały rok będzie służyła przede wszystkim do chrztu.

Chrystus Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć

Wigilię Paschalną kończy Eucharystia i procesja rezurekcyjna – by oznajmić, że Chrystus Zmartwychwstał i zwyciężył śmierć.

Noc Paschalna i Niedziela Wielkanocna to największe święto chrześcijańskie, pierwszy dzień tygodnia, uroczyście obchodzony w każdą niedzielę przez cały rok.

oprac.: Paulina Tołcz
red.: Cezary Rutkowski
źródło: 
www.pch24.pl

Źródło informacji: wrotapodlasia.pl

|Bart.