Przypominamy, że w poniedziałek 17 października 2022 r. upływa termin płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2022 r.

Siedziba UM w Augustowie, fot. augustow.org

Zapłaty można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 (poniedziałek – piątek w godz. 8.00 – 14.00) oraz w innych placówkach bankowych i pocztowych.

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer konta zobowiązanego. Jest to indywidualny rachunek przypisany dla Podatnika umożliwiający automatyczną identyfikację tytułu płatności. Nie należy udostępniać przypisanego numeru konta innym podmiotom ani posługiwać się tym samym numerem przy opłacie innych podatków.

|urzad.augustow.pl/