Efektem wspólnej pracy nas, młodych ludzi z Polski i Litwy był projekt „Jesteśmy tym, o czym marzymy”. Działania w ramach projektu oparte były na zaangażowaniu i współpracy dwóch grup partnerskich, Augustowskiego Stowarzyszenia Kulturalno –Społecznego oraz Salcininku rajono savivaldybes kulturos centras, co zaowocowało przygotowaniem dobrej wymiany w Murzasichlu.

MŁODZI AUGUSTOWIANIE Z ERASMUSEM +

W projekt zaangażowanych było 55 osób, 28 z Polski i 27 z Litwy. Motywem przewodnim projektu był problem powszechnego bezrobocia w Europie, szczególnie wśród młodych ludzi z powodu pandemii koronawirusa COVID 19. MY – jako młodzi ludzie, chcemy podejmować pracę sezonową, dzięki czemu odciążymy budżety naszych rodziców i sami zdobędziemy doświadczenie zawodowe, które również wykorzystamy w przyszłości. Podejmując te wyzwania, odpowiedzieliśmy na pytania:

  • Co? – mamy do zaoferowania (nasze umiejętności i zainteresowania),
  • Gdzie? – mamy wykorzystać te umiejętności i zainteresowania,
  • Jak? – musimy to zrobić.

Zadajemy te i inne pytania, aby przygotować się do pierwszej pracy. Wiemy już, że nie tylko wykształcenie i doświadczenie świadczą o sukcesie w przyszłej pracy, ale także szeroko pojęte kompetencje społeczne.

Projekt opiewał o realizacje dwu mobilności, tj. Wizytę Przygotowawczą i Wymianę Młodzieży.

Wymiana odbyła się w Murzasichle w dniach 12-19 lipca 2022 r. Uczestnikami byliśmy My – młodzież w wieku 13-17 lat z Augustowa i Salecznik.

Działania, jakie podejmowaliśmy w ramach realizacji projektu to: dyskusje, prezentacje, wywiady, energizery, taniec, śpiew, zajęcia wokalne, taneczne, teatralne, scenki tematyczne, warsztaty, praca z emocjami, autoprezentacje, zabawy. We wszystkie działania zaangażowani byli wszyscy uczestnicy projektu, zarówno z Polski jak i z Litwy.

Dzięki realizacji projektu zapoznaliśmy się z różnymi źródłami i metodami oraz sami stworzyliśmy swoje metody pomocne nam i naszym rówieśnikom w znalezieniu pracy. Wypracowaliśmy własne metody walki ze stresem, autoprezentacji, zachowań asertywnych, samorealizacji i kreatywności.

Poza tym, realizując projekt w ramach programu Erasmus+ poznaliśmy nasze wzajemne kultury – polską i litewską. Uczyliśmy się wzajemnego poszanowania i tolerancji wobec kultur. Sprawdziliśmy jakie są różnice i podobieństwa między nimi. Wspólnie sprawdziliśmy jakie stereotypy o naszych narodowościach panują w naszych krajach i obaliliśmy te negatywne.

Dzięki projektowi nabyliśmy wiele przydatnych umiejętności: organizacyjnych, logistycznych, wypowiadania się w języku angielskim, kreatywnego myślenia, obserwacji, prezentacji, umiejętności informatycznych (prowadzenie naszego fan page’a).

Rezultatami naszego projektu była:

  • Etiuda ruchowa „Jesteśmy tym o czym marzymy” – efekt kilkudniowych warsztatów teatralnych podczas których podjęliśmy próbę odnalezienia w sobie indywidualnej odwagi, chęci do działania, świadomości, że każdy z nas jest inny i nie ma w tym nic złego. Jednocześnie chcieliśmy pokazać, że warto szukać i próbować wielu dróg, aby móc jak najbardziej świadomie wybrać te najodpowiedniejszą dla każdego z nas.,
  • broszura “Działaj – nie czekaj- nic samo nie przyjdzie” – zawarliśmy w niej rady, które młodzi ludzie mogą zastosować w swoim życiu, jeszcze zanim wejdą na rynek pracy, ta broszura jest napisana z perspektywy nas młodych osób, a nie mądrych ekspertów,
  • fan page na Facebooku dzięki temu rozwinęliśmy nasze kompetencje społeczne i funkcjonalne
  • prezentacja swoich kultur (polskiej i litewskiej),
  • umiejętność wyrażania w języku angielskim własnych myśli i opinii dzięki temu, że język angielski był językiem projektu.

Możliwości, jakie daje realizacja projektów z programu Erasmus + są wielkie, szczególnie nam ludziom młodym pochodzącym z niewielkich miast. Dzięki projektom rozwijamy wiele kompetencji, które są niezbędne do funkcjonowania zarówno w życiu młodym jak też i w przyszłości. W sposób pozaformalny, czyli nie szkolny zdobywamy nowe wiadomości i umiejętności, uczymy się samorealizacji i zdobywamy wiele nowych doświadczeń, rozwijamy własną kreatywność.

Namawiamy wszystkie stowarzyszenia i fundacje do współpracy z młodzieżą, jest jednak, jedno, ale… Młodzieży, czyli nam trzeba najpierw zaimponować sobą, tak jak to robi nasz Prezes Ryszard Młodzianowski. Z Tego miejsca Serdecznie dziękujemy Augustowskiemu Stowarzyszeniu Kulturalono-Społecznemu, z Panem Ryszardem na czele za możliwość współpracy oraz Halinie Poźniakowskiej za ogrom pracy włożony w nasz rozwój i opiekę nad nami 🙂

Realizatorzy projektu  

|Bart.