Konkurs „Dofinansowanie działań płatników składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy” cieszy się coraz większym zainteresowaniem.  W tym roku swoje projekty dotyczące utrzymania zdolności do pracy przez cały okres aktywności zawodowej realizowane w 2024 r. złożyło 5,1 tys. przedsiębiorców. To więcej o 1 175 płatników niż w ubiegłym roku.

– Wnioski o dofinansowanie można było składać od 17 kwietnia do 18 maja 2023 r. Celem konkursu jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, zmniejszenie zagrożenia wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi, a także zredukowanie niekorzystnego oddziaływania czynników ryzyka. W wyznaczonym terminie wpłynęło 5 155 wniosków, w tym 188 z województwa podlaskiego. To odpowiednio o 30 proc. i 57 proc. więcej niż w roku 2022 – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Podobnie jak w ubiegłym roku najwięcej wniosków złożyli płatnicy prowadzący działalność
w ramach przetwórstwa przemysłowego (1837), budownictwa (1269), opieki zdrowotnej i pomocy społecznej (661). Choć najwięcej przedsiębiorców ubiegających się o dofinansowanie prowadzi działalność w województwie wielkopolskim (660), mazowieckim (618) i śląskim (609), to największy wzrost procentowy wniosków odnotowano w województwie pomorskim (64 proc.) i podlaskim (ok. 57 proc.)

Dokumentacja o dopłatę do projektów rozpatrywana jest w dwóch etapach. W pierwszej kolejności pracownicy ZUS-u sprawdzają wnioski pod względem formalnym – czy są poprawne i kompletne, a płatnik składek spełnia warunki do uzyskania dofinansowania. Po uzyskaniu pozytywnej oceny formalnej przekazywane są do oceny merytorycznej, której dokonują eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. To oni wybiorą najlepsze scenariusze, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. Lista rankingowa projektów ocenionych pozytywnie zostanie opublikowana na stronie www.zus.pl oraz na stronie BIP nie później niż do 31 grudnia br.

W tym roku pula środków do podziału wynosi 100 mln zł. Dofinansowanie może pokryć maksymalnie do 80 proc. przewidywanej wartości projektu i wyniesie od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę. Pieniądze pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom. Za uzyskane środki przedsiębiorcy mogą sfinansować działania, które poprawiają warunki oraz bezpieczeństwo pracy i mieszczą się w określonych obszarach technicznych.

ZUS województwa podlaskiego