17 lutego dobyło się spotkanie koordynatorów projektu „Puszcza Augustowska i bartnictwo szansa na uratowanie ostatniej ostoi rodzimej pszczoły augustowskiej. LP- lasy pszczołom pszczoły lasom”

Uczestnicy sierpniowych warsztatów z doświadczonymi pszczelarzami- fot. Adam Sieńko

Podsumowaliśmy wykonanie działań z roku 2022 oraz przedstawiliśmy i omówiliśmy plan działań na rok 2023.

W roku 2022:

– powstało łącznie 46,60 ha łąk kwietnych;

– posadziliśmy 20,72 ha remiz-sadów;

– zakupiliśmy 32 hotele dla zapylaczy i 317 domków dla zapylaczy;

– zorganizowano 2 spotkania warsztatowe z doświadczonymi pszczelarzami;

– zrealizowano i wyemitowani dwa odcinku filmu promocyjnego;

– wspólnie wydzialiśmy i zawiesiliśmy 26 kłód i wydzialiśmy 19 barci;

– zakupiliśmy 81 szt. uli drewnianych typu warszawskiego;

– wsiedlono 54 szt. roi pszczoły augustowskiej;

– wykonano 24 oczka wodne;

– zakupiliśmy ponad 140 wiader syropu do dokarmiania pszczół;

– każdy opiekun otrzymał niezbędny sprzęt do obsługi uli i barci;

– przeprowadzono badania laboratoryjne- wyniki wkrótce.

Został już złożony wniosek o płatność do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Realizacja Projektu zgodnie z wnioskiem wynosi ponad 38%.

Rok 2023 stawia przed nami jeszcze większe wyzwania. Jesteśmy przekonani, że współpraca popłaca i zrealizujemy wszystkie działania zgodnie z Projektem.

| Źródło informacji: tradycyjne-bartnictwo.pl/