Wspólnie z Panią Beatą Pietruszką – Podlaskim Kuratorem Oświaty jako organizatorzy Wojewódzkiego Konkursu Historyczno–Literackiego „By czas nie zaćmił i niepamięć”. W poszukiwaniu prawdy o Katyniu, Smoleńsku i Obławie Augustowskiej, 9 grudnia 2022 roku ogłosiliśmy jego jedenastą edycję.

Prace konkursowe należy przesyłać do 10 kwietnia 2023 roku w wersji opisanej w pkt. IV Regulaminu.

Zachęcam uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych do udziału w tym Konkursie. Dyrektorów szkół, nauczycieli i wychowawców, rodziców i organy prowadzące szkoły (starostów, prezydentów i burmistrzów miast, wójtów gmin, radnych) serdecznie proszę o życzliwość i wsparcie dla idei Konkursu oraz przyjazną opiekę nad uczniami, którzy zechcą wziąć w nim udział. 

Jarosław Zieliński

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej

W załączeniu:

– List do Dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Nauczycieli, Katechetów i Rodziców, Przedstawicieli edukacyjnych organizacji obywatelskich, Czcigodnych Księży, Uczniów i wszystkich zainteresowanych >>>

– Regulamin Konkursu >>>

Karta zgłoszenia uczestnika >>>


|Bart.