W związku ze zmianą ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz.U. z 2015 r. poz.1340 ze zm.) w 2019 r. producenci rolni otrzymają wyższy zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do upraw rolnych oraz mogą ubiegać się o jego zwrot również do chowu lub hodowli bydła.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 roku wynosi:

-100,00 zł x ilość użytków rolnych – w przypadku upraw rolnych

oraz

– 30,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła – w odniesieniu do bydła.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego na 1 litr oleju napędowego w 2019 roku wynosi 1,00 zł.

 Uwaga!

W 2019 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej- dostępny jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (www. minrol.gov.pl), stronie Urzędu Miejskiego w Augustowie (www.urzad.augustow.pl )-  w zakładce wykaz spraw, sprawy finansowe oraz w siedzibie Urzędu,  ul. 3 – Maja 60, 16 – 300 Augustów pokój nr 10. 

W przypadku ubiegania się przez producenta rolnego o zwrot podatku akcyzowego w odniesieniu do bydła, do wniosku należy dołączyć dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła.

Urząd Miejski w Augustowie