Na koniec listopada 2022 roku liczba ubezpieczonych cudzoziemców wyniosła 1,07 mln
i wzrosła o ponad 55 tys. w stosunku do czerwca. W analogicznym okresie w województwie podlaskim liczba pracujących obcokrajowców zwiększyła się o ponad 1,4 tys. osób.
Ten przyrost spowodował, że obecnie w naszym regionie jest 28,1 tys. zatrudnionych obywateli z zagranicznym paszportem.

– Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotowuje regularny wzrost liczby ubezpieczonych cudzoziemców. Po spodku, który nastąpił po lutym 2020 r., czyli ostatnim przedpandemicznym miesiącem, przez blisko 3 lata ilość zatrudnionych obcokrajowców w Podlaskiem z 12,3 tys. zwiększyła się do 28,1 tys. Jest to wzrost o ok. 230 proc. – mówi Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Większość z cudzoziemców pracujących w naszym regionie, bo aż 61 proc. to osoby zatrudnione na umowę o pracę. Pozostali to zleceniobiorcy. Nie całe 3 proc. zdecydowało się założyć własną firmę. Około dwie trzecie obcokrajowców w ubezpieczeniach to mężczyźni.

Wśród ubezpieczonych w całym kraju cudzoziemców dominują obywatele Ukrainy. Stanowią oni 71 proc. wszystkich cudzoziemców w ZUS. W województwie podlaskim w ciągu ostatnich 5 miesięcy nastąpił jednak spadek ubezpieczonych z Ukrainy. Jeszcze na koniec czerwca 2022 r. ich liczba wynosiła blisko 10 tys. a obecnie 9,5 tys. Inaczej sytuacja przedstawia się z pracującymi w Podlaskiem Białorusinami. Ich ilość w tym samym okresie wzrosła o prawie 2 tys. i obecnie wynosi 13,6 tys., co powoduje, że jest to najliczniejsza narodowość pracująca w naszym regionie. Stanowią oni 48 proc. wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia w białostockim oddziale ZUS obcokrajowców.  Mimo to cudzoziemcy stanowią zaledwie 5 proc. ogółu ubezpieczonych oraz znikomy odsetek świadczeniobiorców. W przypadku emerytur i rent pobierają poniżej jednej tysięcznej ogólnej kwoty wypłat, a w przypadku zasiłków – około 1,5 proc.

– Na blisko 73 tys. przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w województwie podlaskim 792 osoby to obywatele z innych państw. Podobnie jak w całym kraju stanowią oni ok. 1 proc. płatników, którzy zdecydowali się na prowadzenie własnego biznesu – dodaje rzeczniczka.

ZUS województwa podlaskiego