Na XIX sesji Rady Miejskiej w Augustowie jednym z puntów obrad było rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład zasobu mieszkaniowego Gminy Miasto Augustów.

W dotychczas obowiązujących zasadach wprowadzona została bardzo istotna zmiana. Mowa o podwyższeniu progu dochodowego osób ubiegających się o mieszkanie komunalne.

Teraz o mieszkanie będą mogły ubiegać się osoby których miesięczne dochody na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę rozpatrzenia wniosku nie przekraczają 200 % najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego i 150 % procent w przypadku gospodarstwa wieloosobowego lub nie przekraczają 250 % najniższej emerytury w przypadku gospodarstwa jednoosobowego, gdy osoba ta posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i 200 % w przypadku gospodarstwa wieloosobowego, jeżeli wśród członków gospodarstwa domowego zgłoszonych do wspólnego zamieszkiwania jest osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności. We wszystkich przypadkach progi podniesiono o 50 punktów procentowych.

Część radnych nie ukrywała swoich obaw w związku ze znacznym wydłużeniem kolejki osób oczekujących na mieszkanie komunalne. Zmiany poszerzą krąg osób spełniających nowe kryteria. Lista 70. osób oczekujących, ich zdaniem, bardzo szybko się powiększy. Radna Aleksandra Maria Sigillewska uważa, że kryteria ustalone kilkanaście lat temu nie przystają do realiów. Status materialny naszego społeczeństwa uległ zmianie. Coraz mnie osób spełnia wcześniej ustalone kryteria. Nie jest to równoznaczne z tym, że stać je teraz na kupno własnego mieszkania. Ceny lokali nie stanęły w miejscu, dlatego podwyższenie progów powinno mieć miejsce dużo wcześniej. – Utrzymując progi na dotychczasowym poziomie moglibyśmy z czasem kolejkę zlikwidować – tylko, czy o to chodzi? – pytała Radna Aleksandra Maria Sigillewska.

|Bart.