02.01.2023

Od nowego roku drugi etap dystrybucji węgla z udziałem gmin

fot.augustow.org

W województwie podlaskim do programu dystrybucji węgla po preferencyjnych cenach wśród swoich mieszkańców przystąpiło 115 gmin. 110 z nich podpisało już odpowiednie umowy, pierwsze dostawy dotarły do 105 samorządów. Oznacza to, że ich mieszkańcy już mogą kupować tani węgiel albo ten węgiel pojawi się u nich lada dzień. W kraju 2370 gmin, które zgłosiły się do programu dystrybucji, otrzymało już surowiec.

Do tej pory do gmin trafiło już ponad 855 tys. ton węgla dla gospodarstw domowych. Gminy, spółki gminne i związki gminne mogą kupować węgiel od podmiotów wprowadzających węgiel kamienny do obrotu za nie więcej niż 1,5 tys. zł za tonę i sprzedawać go w cenie nie wyższej niż 2 tys. zł za tonę.

Węgiel dla samorządów jest sprzedawany przez: Polską Grupę Górniczą (PGG), PGE Paliwa, Węglokoks, Węglokoks Kraj, Tauron Wydobycie, a także LW Bogdanka.

Kto może kupić węgiel preferencyjny

Węgiel po preferencyjnej cenie mogą kupować te osoby, które są uprawnione do dodatku węglowego. Dlatego musiały one złożyć w swojej gminie wniosek o preferencyjny zakup węgla. Jeśli jednak sprzedaż będzie prowadzić gmina sąsiednia lub podmiot prywatny, mogą one nabyć surowiec po przedstawieniu zaświadczenia wystawianego przez wójta, burmistrza lub prezydenta o tym, że otrzymały dodatek węglowy.

Ministerstwo Aktywów Państwowych zmieniło przepisy, uelastyczniając zasady zakupu surowca. Według nowego rozporządzenia, każde gospodarstwo domowe może kupić 3 tony węgla w sezonie grzewczym, rozkładając ten zakup na raty. Zakupy można podzielić np. na dwie transze – jedna w tym roku, a pozostała w przyszłym – wolumen, który nie zostanie wykorzystany do końca 2022 r., nie przepada.

Do tej pory, do kraju sprowadzono ok. 14 milionów ton węgla, który jest przesiewany, aby uzyskać paliwo odpowiednie dla gospodarstw domowych. Surowiec jest dobrej jakości i ma odpowiednie certyfikaty. 

II etap dystrybucji węgla

Gminy uczestniczące w pierwszej turze, po 1 stycznia 2023 r. nie muszą ponownie zgłaszać chęci uczestnictwa w systemie dystrybucji. Nie ma konieczności ponownego wyłaniania Pośredniczącego Podmiotu Węglowego, czyli sprzedaż może być kontynuowana przez dotychczasowy podmiot. Gminy, które nie złożyły zamówień na drugą turę, proszone są o kontakt z obsługującymi je spółkami, aby zgłosić zapotrzebowanie.

Gmina, która w pierwszej turze (do 31.12.2022 r.) nie przystąpiła do systemu, a chciałaby to uczynić w drugiej turze (tj. od 1 stycznia 2023 r.), powinna ogłosić to na swoim BIP w terminie do 7 stycznia 2023 r. na podstawie art. 34 ust. 9 ww. ustawy.

Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa Aktywów Państwowych: https://www.gov.pl/web/aktywa-panstwowe/od-nowego-roku-drugi-etap-dystrybucji-wegla-z-udzialem-gmin.

|Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku