18 listopada 2018 r. o godz. 13:15 na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie odbyła się uroczystość nadania sztandaru Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie. Sztandar został ufundowany przez Społeczny Komitet Fundacji Sztandaru z okazji setnej rocznicy odzyskania przez naszą Ojczyznę niepodległości.

Uroczystość poprzedzona była nabożeństwem w Bazylice p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Augustowie odprawianym przez ks. Wojciecha Jabłońskiego – kapelana augustowskich strażaków oraz ks. kpt. Wojciecha Ejsmonta – wojewódzkiego kapelana strażaków.

Uroczysty apel rozpoczął się złożeniem meldunku Ministrowi Spraw Wewnętrznych
i Administracji, posłowi na sejm RP – Panu Jarosławowi Zielińskiemu, który dokonał przeglądu
i powitania pododdziałów PSP i OSP.

Zaproszonych gości oraz strażaków powitał Komendant Powiatowy PSP w Augustowie st.bryg. Leszek Krzyżewski. Komendant w swoim przemówieniu podziękował wszystkim, że zechcieli swoją obecnością uświetnić tak podniosłą i ważną dla augustowskich strażaków uroczystość. Wyrazy wdzięczności skierował również do wszystkich fundatorów sztandaru dziękując za hojność i życzliwość przy realizacji przedsięwzięcia ufundowania i nadania sztandaru. Wręczenie sztandaru zostało poprzedzone wbiciem pamiątkowych gwoździ przez gości honorowych oraz poświęceniu sztandaru. Wręczenia dokonał sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński.

Opracował: st. kpt. Krzysztof Kiewlak

augustow.straz.bialystok.pl

Zdjęcia: st. asp. Marek Bućko / Foto-Bajka.pl