Upłynął już rok, odkąd rodzice i opiekunowie mogą wnioskować o rodzinny kapitał opiekuńczy na drugie i kolejne dziecko w rodzinie w wieku od 12 do 35 miesięcy. Przez ten czas ZUS przyznał wsparcie dla ponad 613 tys. dzieci w całym kraju, a w regionie dla blisko 19 tys.

– W ramach RKO rodzice małych dzieci mogą otrzymać maksymalnie 12 tys. zł. Świadczenie wypłacane jest w miesięcznych częściach – po 500 zł przez dwa lata lub po 1000 zł przez rok,
w zależności od wyboru rodzica. Do tej pory kwota środków wypłaconych w ramach rodzinnego kapitału opiekuńczego przekroczyła 3,5 mld złotych, w regionie 102 mln złotych
– informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wnioski o rodzinny kapitał opiekuńczy cały czas są przyjmowane. Można je składać wyłącznie online – za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub portalu Empatia – Do tej pory do ZUS-u wpłynęło ponad 620,5 tys. wniosków na 657,8 tys. dzieci, z czego 18,9 tys. wniosków na 20,1 tys. dzieci złożyli rodzice z województwa podlaskiego – dodaje rzeczniczka.

Wniosek o RKO złożony w okresie od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy
9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy, sprawia, że świadczenie będzie wypłacane od 12.miesiąca życia dziecka.  Jeśli rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość rodzinnego kapitału opiekuńczego (do 12 tys. zł na dziecko) będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca.

Rodzice z Ukrainy, którzy przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi również mogą ubiegać się o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Jednak, aby otrzymać wsparcie muszą złożyć wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych na formularzu RKO-U przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS.

ZUS województwa podlaskiego