Termomodernizacja bloków komunalnych oraz uporządkowanie terenu. To najważniejsze potrzeby, jakie wskazali mieszkańcy augustowskiego Osiedla Koszary podczas konsultacji społecznych. Obszar ten w przyszłości ma przejść gruntowną rewitalizację, a o jej zasięgu zdecydują sami augustowianie.

Zdjęcie: Osiedle Koszary w Augustowie, fot. arach. augustow.org

Jak mówi kierownik wydziału spraw społecznych i administracyjnych urzędu miejskiego Michał Kotarski, konieczne są tam prace na dużą skalę.

– Praktycznie każdy z mieszkańców ma tam swoje źródło ciepła. Chcemy zlikwidować funkcjonujące na osiedlu kotłownie. Kolejną ważną kwestią jest utwardzenie ciągów pieszo-jezdnych oraz uporządkowanie terenów, które wymagają pilnej rewitalizacji. Były również zapytania o miejsca przyjazne dzieciom, czyli place zabaw, a także o komórki lokatorskie. Przez nie jest tam mało miejsca do swobodnego poruszania się.

Na podstawie wskazanych przez mieszkańców uwag powstaną koncepcje rewitalizacji.

– Teraz czekamy na koncepcje projektanta, które przeanalizujemy wraz z mieszkańcami. Do realizacji wybierzemy ich zdaniem najlepszą wersję. Następnie przystąpimy już do projektowania i uzyskiwania wszystkich niezbędnych zgód. Niektóre rzeczy wskazane przez mieszkańców realizowaliśmy na bieżąco. Chodziło o ustawienie ławki czy oświetlenie jakiegoś newralgicznego punktu.

Prace związane z rewitalizacją osiedla rozpoczną się wtedy, gdy miasto uzyska na ten cel dofinansowanie.

| red: mik

autor: Marta Sołtys / radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki