Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 8 lutego 2023 r. (środa) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędą się obrady LX sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40).

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Złożenie ślubowania przez radnego Wiesława Jerucia.
  3. Przyjęcie uchwały w sprawie uzupełnienia składu komisji rewizyjnej rady miejskiej w Augustowie.
  4. Sprawy różne i wolne wnioski.
  5. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca

Rady Miejskiej w Augustowie

/-/ Alicja Dobrowolska