Dobiega końca wylewanie asfaltu na modernizowanej ulicy Wojska Polskiego w Augustowie. Stosunkowo nie tak dawno to co mogliśmy dziś zobaczyć na miejscu prowadzenia prac, wydawało się bardzo odległe.

Kiedy 2. września rozpoczęło się frezowanie starej nawierzchni asfaltowej, było jeszcze trudno sobie wyobrazić co będzie działo się kilka dni później. Wraz z rozpoczęciem robót ziemnych Wojska Polskiego przypominała wielki plac budowy. Nie często widujemy w naszym mieście tak dużą ilość sprzętu budowlanego i robotników zgromadzonych w jednym miejscu. Tempo prowadzonych tam prac – od samego początku, też jest bardzo duże.

Postępem prac cały czas są zainteresowani mieszkańcy Augustowa. Nie tylko ci mieszkający w domach przylegających do ulicy. Dziś, na miejscu „kibicowała” pracującym spora grupa osób oczekujących na finisz, spięcie nowej jezdni ulicy. Kto miał wątpliwości jak będzie wyglądała nawierzchnia ulicy Wojska Polskiego, lub, gdzie będzie kostka, a gdzie asfalt, może to już osobiście sprawdzić na miejscu. Na pewno mogą spokojnie spać wszyscy ci, którzy obawiali się, że będą musieli jeździć po tak krytykowanej przez część mieszkańców kostce granitowej.

Przypomnijmy, że wykonawcą tej inwestycji jest firma EKODROM Sp. z o. o. z Augustowa, a łączny koszt zadania to ponad 7,4 mln zł. Przebudowa finansowana jest z Funduszu Dróg Samorządowych oraz z budżetu Powiatu Augustowskiego i Gminy Miasto Augustów.

|Bart.