Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 14 grudnia 2023 r. (czwartek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Augustowie.

Ogłoszenie o posiedzeniu Komisji RM w Augustowie

Porządkiem posiedzenia będzie:

1. Otwarcie posiedzenia.

2. Przedstawienie porządku posiedzenia.

3. Przedstawienie Protokołu Pokontrolnego Zespołu kontrolnego z przeprowadzenia kontroli problemowej funkcjonowania P.T. NECKO Sp. z o. o. w Augustowie w zakresie obsługi klienta.

4. Sprawy różne.

5. Zamknięcie posiedzenia.

Z poważaniem


 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

 Rady Miejskiej w Augustowie

 / – / Jolanta Oneta Roszkowska