Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że w dniu 29 marca 2023 r. (środa) o godz. 14.30 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Augustowie, ul. Młyńska 35 odbędzie się posiedzenie Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Przedstawienie porządku obrad.

3. Problem nadmiernie rozrastających się trzcinowisk nad wodami augustowskich akwenów.

4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Augustowa zwanego „Limanowskiego I – ul. Wiklinowa, ul. Straży Leśnej, ul. Perstuńska, ul. Grzybowa.

5. Przyjęcie planu pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie na 2023 rok.

6. Przyjęcie sprawozdania z pracy Komisji Uzdrowiskowej Rady Miejskiej w Augustowie za 2022 rok.

7. Sprawy różne.

8. Zamknięcie obrad.


Z poważaniem

Przewodniczący Komisji Uzdrowiskowej                 

Rady Miejskiej w Augustowie                                          

/-/ Dariusz Ostapowicz/