Spośród trzynastu zgłoszonych propozycji urzędnicy wskazali te, które spełniają niezbędne warunki.

Grafika: augustow.org

Kierownik wydziału spraw społecznych i administracyjnych Michał Kotarski informuje, że chodzi zarówno o inwestycje, jak i wydarzenia.

Mieszkańcy zgłosili całoroczny fortepian zewnętrzny na Rynku Zygmunta Augusta, klub komputerowy, akcję sterylizację psów i kotów czy stoły do teqballu w trzech lokalizacjach. Mamy również zielone projekty, czyli ekologiczny parking w centrum Augustowa. Wykonany on ma być z geokraty. Jest również impreza „Biegiem po zdrowie”.

Dodatkowo mieszkańcy do wyboru mają jeszcze remont bulwarów nad Kanałem Augustowskim i fontannę przy urzędzie miejskim.

Projekty są do wglądu na stronie www.zmieniamy.augustow.pl. Tam od 15 września będzie można oddać głos. Ci, którzy wolą wykonać to w tradycyjny sposób, będą mogli zrobić to urzędzie miejskim, siedzibie spółki KODREM, w miejskiej bibliotece czy na pływalni. Wyniki poznany do końca miesiąca, a do realizacji przystąpimy jeszcze w tym roku.

Mieszkańcy mają do rozdysponowania 600 tysięcy złotych.

| red: kap

autor: Marta Sołtys/radio.bialystok.pl/wiadomosci/suwalki