Będą prezentować stanowisko młodzieży władzom samorządu województwa i promować ideę samorządności wśród rówieśników. W piątek, 17 lutego, w Sali im. Krzysztofa Putry w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego marszałek Artur Kosicki wręczył powołania 24 młodym radnym kolejnej kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego (MSWP).

fot.: Mateusz Duchnowski

–Chciałbym wam przede wszystkim podziękować a chęć współpracy z samorządem województwa i tym samym za zaufanie, jakim i mnie i zarząd obdarzyliście– mówił marszałek. – Jestem przekonany, że wspólnie możemy wiele zdziałać i bardzo liczę na wasze pomysły, wasze świeże spojrzenie. Jestem otwarty na współpracę i zapewniam was, że możecie na mnie liczyć

– mówił Artur Kosicki.

Sejmik IV kadencji tworzą w znacznej większości osoby, które po raz pierwszy będą tworzyć to gremium. To przede wszystkim studenci i uczniowie szkół średnich. Motywacje, którymi kierowali się kandydując do młodzieżowego sejmiku, były różne.

– Interesuję się polityką i tym, jak działa samorząd. Myślę, że to jest bardzo dobre miejsce, aby z taką działalnością się zapoznać. Liczę też, że uda się coś wspólnie osiągnąć, coś, co będzie służyło młodym ludziom

– podkreślił Jacek Wawrentowicz, uczeń Autorskiej Szkoły Klanzy Liceum Ogólnokształcącego w Białymstoku.

Poznawać z bliska samorząd chce także Kamil Raciborski, student Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku.

– Interesuje mnie również działalność rad młodzieżowych – czy to miejskich, czy wojewódzkich. To nauka o administracji publicznej, która poszerza kompetencje, a to z kolei może w przyszłości ułatwić start, jeśli ktoś chce związać swoje życie np. z działalnością publiczną

– podkreślał radny.

Natomiast Hanna Laskowska, uczennica XI Liceum Ogólnokształcącego im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Białymstoku liczy na dobre pomysły i ich realizację.

– Wiadomo też, że zdobywanie doświadczenia w takiej poważnej działalności jest bardzo ważne i przydatne

– dodała.

Po otrzymaniu powołań członkowie MSWP złożyli ślubowanie. Podczas pierwszego posiedzenia poznali pełnomocnika marszałka ds. Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego Agatę Borowik-Boboryko z Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego w urzędzie marszałkowskim. W pierwszym posiedzeniu sejmiku uczestniczyła również Agata Puchalska, dyrektor Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz jej zastępczyni Agata Michałowska.

Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego ma charakter konsultacyjny. Jego celem jest aktywizacja młodzieży szczególnie w zakresie życia obywatelskiego w regionie, podniesienie poziomu wiedzy dotyczącej struktur samorządowych i aktów prawa miejscowego oraz zasad funkcjonowania organów samorządu terytorialnego. To też promowanie idei samorządności lokalnej, wspieranie udziału młodzieży w budowie społeczeństwa obywatelskiego oraz rozwijanie aktywności obywatelskiej młodzieży regionu.

Aneta Kursa
red.: Barbara Likowska-Matys
fot.: Mateusz Duchnowski


Młodzieżowy Sejmik Województwa Podlaskiego powołany został uchwałą nr 317/5891/2023 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie powołania radnych do IV kadencji Młodzieżowego Sejmiku Województwa Podlaskiego, w następującym składzie:

 1. Chrzanowski Hubert
 2. Falkowski Patryk
 3. Feszler Mateusz Lech
 4. Horczak Patryk
 5. Jacewicz Patrycja
 6. Jachimowicz Jan
 7. Klejna Patryk
 8. Laskowska Hanna
 9. Mitrusiak Patrycja
 10. Motoszko Mateusz
 11. Niedźwiedź Maciej
 12. Olszański Jakub
 13. Proniewicka Aleksandra
 14. Raciborski Kamil
 15. Rudawski Dominik
 16. Simonienko Julia
 17. Sokołowska Natalia
 18. Szymański Jakub
 19. Świstun Julia
 20. Tymińska Dominika
 21. Trzyna Szymon
 22. Walendzik Oliwia Aleksandra
 23. Wawrentowicz Jacek
 24. Wróblewska Ewa

|źródło informacji: https://podlaskie.eu/