Rodzice, którym urodziło się drugie lub kolejne dziecko muszą pamiętać by wystąpić o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy. Wniosek o świadczenie muszą złożyć najpóźniej do ukończenia przez dziecko 13 miesiąca życia, bo inaczej będą stratni.

Rodziny Kapitał Opiekuńczy (RKO) przyznawany jest od stycznia 2022 r. W ubiegłym roku w województwie podlaskim ZUS przyznał to świadczenie na ponad 18,6 tys. dzieci, a w całym kraju na ponad 610 tys. Kwota przekazanych środków wyniosła 4,4 mld zł.

Świadczenie przyznawane jest na wniosek, nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie 12 tys. zł na drugie i każde kolejne dziecko w wieku od 12 do 35 miesięcy. Rodzice mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy też w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Zdecydowanie częściej wybieraną opcją, jest płatność realizowana przez rok. Wybrany wariant wypłaty można zmienić w trakcie pobierania świadczenia, ale tylko raz.

– Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS województwa podlaskiego.

Wniosek o RKO można składać od pierwszego dnia miesiąca, w którym dziecko kończy
9. miesięcy do końca miesiąca, w którym dziecko kończy 13. miesięcy. Jeśli wniosek zostanie złożony w tym czasie, świadczenie będzie wypłacane od 12. miesiąca życia dziecka.  Jeśli jednak rodzic się spóźni i złoży wniosek po ukończeniu przez dziecko 13. miesiąca życia, to wysokość Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego będzie pomniejszana o 500 zł za każdy miniony miesiąc, licząc od ukończenia przez dziecko 12. miesiąca. Warto więc trzymać się wyznaczonych terminów, by nie stracić wypłaty za żaden miesiąc.

Więcej informacji na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego znajdziemy na stronie internetowej ZUS. W dni robocze (pn.-pt.) w godz. od 7:00 do 18:00 informacji udzielą też pracownicy Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS pod numerem tel. 22 560 16 00 lub za pośrednictwem maila na adres cot@zus.pl. Pomocy udzielą też pracownicy we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty.

ZUS województwa podlaskiego