Podmiot realizujący oddziaływania wobec osób stosujących przemoc w rodzinie:

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Augustowie,

ul. Młyńska 52, 16-300 Augustów

tel: 87 643 20 71

Realizowana oferta dla osób stosujących przemoc domową:

  1. realizacja programu korekcyjno – edukacyjnego dla sprawców przemocy w rodzinie;
  2. poradnictwo prawne;
  3. poradnictwo psychologiczne.

Więcej informacji na stronie PCPR.

|augustowski.home.pl