W tym roku święto 1 Pułku Ułanów Krechowieckich im. płk. Bolesława Mościckiego i żołnierzy Armii Krajowej Obwodu Augustów, organizowane przez Powiat Augustowski, miało wyjątkowy charakter. Wziął w nim udział Mariusz Błaszczak – Minister Obrony Narodowej, który oficjalnie ogłosił powstanie w Augustowie jednostki wojskowej.

Święto obchodzone było pod Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W czwartek 20 lipca w Warszawie delegacje Powiatu Augustowskiego, 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza, przedstawicieli Rodziny Krechowieckiej i grup rekonstrukcyjnych złożyły kwiaty na Grobie Nieznanego Żołnierza, na Powązkach oraz w krypcie Bazyliki Św. Krzyża, w której został pochowany płk B. Mościcki.

W sobotę w Klonownicy odbył się turniej strzelecki organizowany przez AKS „Krechowiak”. I miejsce wśród kobiet zajęła Agata Kulbacka, a wśród mężczyzn – Paweł Urbanowicz. Wieczorem delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przed tablicą pamiątkową na budynku, w którym mieściło się dowództwo Pułku oraz na augustowskim cmentarzu na grobach ułanów poległych i zmarłych w czasie służby.

Niedzielne obchody rozpoczęło złożenie wieńców pod pomnikami upamiętniającymi żołnierzy 1 PUK oraz żołnierzy AK przez Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej, Michała Wiśniewskiego – Podsekretarza Stanu w MON, Bogusławę Szczerbińską – Wicewojewodę Podlaskiego, reprezentującą na uroczystości Mateusza Morawieckiego – Prezesa Rady Ministrów, Jarosława Zielińskiego – Posła na Sejm RP oraz przybyłe delegacje.

Następnie uczestnicy uroczystości wzięli udział w mszy świętej w kościele pw. Matki Boskiej Częstochowskiej koncelebrowanej przez ks. Prałata Jerzego Owsiankę – Proboszcza Parafii, ks. Dziekana Wojciecha Jabłońskiego i ks. Prałata Mariana Szewczyka.

Po mszy świętej Minister Mariusz Błaszczak odwiedził Izbę Pamięci 1 PUK, znajdującą się w wieży kościoła, gdzie Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski i historyk wojskowości zapoznał zebranych z dziejami Pułku. Minister wpisał się do pamiątkowej księgi muzeum i wręczył ryngraf MON Staroście i Proboszczowi Parafii.

Następna część Święta miała miejsce na Rynku Zygmunta Augusta. Rozpoczęła się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości mjr. Piotra Grygoruka – Zastępcę Dowódcy 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza oraz ceremonii podniesienia flagi państwowej na maszt, podczas której odśpiewany został hymn państwowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Następnie Minister Mariusz Błaszczak wręczył odznaczenia państwowe. Na wniosek Wojewody Podlaskiego, z inicjatywy Starosty Augustowskiego, Srebrnym Krzyżem Zasługi odznaczeni zostali: Jerzy Brzozowski i Roman Krzyżopolski, Brązowym Krzyżem Zasługi: Marek Dobkowski i Andrzej Mursztyn, Medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości: gen. bryg. Roman Kopka, płk Tomasz Isio, płk Mariusz Majerski i płk Krzysztof Stobiecki.

Podczas przemówienia Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak zapowiedział, że jeszcze w tym roku w Augustowie powstanie batalion saperów. Wejdzie on w skład 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, będącej częścią 16 Dywizji Zmechanizowanej, w której obok żołnierzy polskich służbę pełnią żołnierze NATO, zapewniając bezpieczeństwo Polsce i całej wschodniej flance Sojuszu Północnoatlantyckiego.

– Wojsko Polskie wraca do Augustowa, żeby nie powtórzyła się już nigdy tragedia Obławy Augustowskiej (…) Dzisiejszy dzień ma jeszcze dodatkowy charakter symboliczny, ponieważ pamiętamy o dzielnych żołnierzach 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, którzy tu stacjonowali między 1921 r. a 1939 r. (…) Liczę na to, że do tego batalionu saperów będą przystępowali młodzi mieszkańcy Ziemi Augustowskiej, patrioci, którzy będą gotowi stanąć w obronie Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Minister Mariusz Błaszczak.

W działania MON prowadzące do odtwarzania jednostek na wschód od Wisły jest zaangażowany Wiceminister Obrony Narodowej Michał Wiśniewski – augustowianin. Jak zapewnił, jednostka wojskowa w Augustowie powstanie bardzo szybko. Budynek ZUS przy rondzie jest już dostosowywany pod potrzeby Sił Zbrojnych. Bedzie tam mieścił się sztab i administracja. Równolegle trwają prace projektowe i administracyjne, by jak najszybciej ruszyć z pracami na Lipowcu, gdzie do końca roku powinni zacząć służyć pierwsi żołnierze.

– Jest to bardzo dobra i ważna decyzja, ponieważ wzmacnia poziom bezpieczeństwa mieszkańców Powiatu Augustowskiego i naszego regionu – mówi Starosta Jarosław Szlaszyński. – Ponadto powstający batalion będzie stanowił istotny element rozwoju Augustowa i Powiatu, podobnie, jak w czasach gdy został dyslokowany tutaj 1 Pułk Ułanów Krechowieckich, dodaje.

Na zakończenie tej części uroczystości odczytany został apel pamięci, oddana salwa honorowa i odśpiewana Pieśń Reprezentacyjna Wojska Polskiego. Na Rynku Zygmunta Augusta można było obejrzeć ekspozycję współczesnego sprzętu wojskowego.

Następnie uczestnicy Święta Krechowieckiego powrócili na plac przed dawnym kościołem garnizonowym, gdzie po powitaniu przez organizatora uroczystości – Starostę Jarosława Szlaszyńskiego, wręczone zostały przez Wicewojewodę Bogusławę Szczerbińską medale „Pro Patria”. Uhonorowani zostali: ppłk Marek Białobrzeski, ppłk Mirosław Marek, Bożenna Kondracka, Mirosław Gębski, Paweł Furmanik i Krzysztof Skłodowski.

Uroczystość była także świętem 1 Batalionu Czołgów Ułanów Krechowieckich z Orzysza. W związku z tym ppłk Marek Białobrzeski – Dowódca Batalionu, uhonorował swoich żołnierzy i osoby zasłużone dla batalionu odznakami pamiątkowymi.

Następnie rtm. kaw. ochot. Piotr Szakacz wręczył odznaki pamiątkowe 1 Batalionu Zmechanizowanego Szwoleżerów Mazowieckich w Orzyszu 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, którymi Kapituła uhonorowała: Zbigniewa Kaszleja i Jarosława Szlaszyńskiego.

W kolejnym punkcie uroczystości, płk Tomasz Sawczuk – Dowódca 15 Gołdapskiego Pułku Przeciwlotniczego, otrzymał z rąk Starosty Jarosława Szlaszyńskiego i Wicestarosty Dariusza Szkiłądzia medal „Za zasługi dla Powiatu Augustowskiego”, przyznany Pułkowi przez Zarząd Powiatu.

Za zasługi w kultywowaniu chlubnych tradycji 1 Pułku Ułanów Krechowieckich, medalami pamiątkowymi uhonorowani zostali: gen. bryg. Dariusz Kosowski – Zastępca Dowódcy 16 Pomorskiej Dywizji Zmechanizowanej, gen. bryg. Piotr Fajkowski – Dowódca 15 Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej oraz ks. Prałat Jerzy Owsianka – Proboszcz Parafii.

Płk dr hab. Juliusz Tym wręczył Staroście Jarosławowi Szlaszyńskiemu w imieniu Rektora-Komendanta Akademii Sztuki Wojennej gen. bryg. dr. Roberta Kosowskiego medal pamiątkowy Akademii.

Podziękowania za współpracę i aktywne włączenie się w organizację uroczystości otrzymali m.in. gen. bryg. Dariusz Machula – Dowódca 2 Brygady Zmechanizowanej Legionów, płk Krzysztof Świderski – Dowódca Garnizonu i LTC James Ray – Commander of eFP Battle Group Poland.

W Święcie Krechowieckim uczestniczył gen. bryg. Marek Wawrzyniak – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej. Na uroczystość przybyła też licznie Rodzina Krechowiecka, a w szczególności Jolanta Parol z Londynu – wnuczka gen. bryg. Zygmunta Podhorskiego oraz Ewa Kasperska i Jolanta Roszkowska – kuzynki płk. B. Mościckiego oraz wnuk Krechowiaka – Dariusz Obuch-Woszczatyński. Uczestniczyli również potomkowie i rodziny Krechowiaków oraz żołnierzy Armii Krajowej z Augustowa, mieszkańcy miasta i Powiatu Augustowskiego, a także turyści.

Po raz pierwszy po II wojnie światowej w uroczystości udział wzięła delegacja z rejonu Iwano-Frankiwskiego – Wasyl Andrijeszyn – Burmistrz Miasta Bursztyn oraz Gennadij Mykytka – Członek Rady Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej. Położony w południowo-zachodniej części Ukrainy region wiąże z Powiatem Augustowskim przede wszystkim historia 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Dzisiejszy Iwano-Frankiwsk to dawne miasto Stanisławów, w obronie którego 24 lipca 1917 r. bitwę pod Krechowcami stoczył 1 Pułk Ułanów.

Oddanie hołdu Ułanom Krechowieckim przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie
Wieniec pod pomnikiem żołnierzy Armii Krajowej składa M. Błaszczak – Minister Obrony Narodowej wraz z delegacją, od lewej: gen. bryg. D. Kosowski – Zastępca Dowódcy 16PDZ, M. Wiśniewski – Podsekretarz Stanu w MON i gen. bryg. M. Wawrzyniak – Szef Zarządu Inżynierii Wojskowej
Starosta J. Szlaszyński otrzymuje pamiątkowy ryngraf od Ministra M. Błaszczaka w Izbie Pamięci 1 Pułku Ułanów Krechowieckich
Przemówienie Mariusza Błaszczaka – Ministra Obrony Narodowej na Rynku Zygmunta Augusta w Augustowie
Wręczenie medali „Pro Patria” przez Wicewojewodę B. Szczerbińską, od lewej: ppłk M. Białobrzeski – Dowódca 1 BCzUK, M. Gębski – Starosta Kielecki, B. Kondracka – Naczelnik Wydziału OKiS.
Kwiaty pod pomnikiem żołnierzy 1 Pułku Ułanów Krechowieckich składa delegacja z Ukrainy – W. Andrijeszyn i G. Mykytka oraz B. Dyjuk – Radny Woj. Podlaskiego i animator nawiązania współpracy z Rejonem Iwano-Frankiwskim

Red.

[*as] Starostwo Powiatowe w Augustowie