„Nie umiera ten, kto trwa w pamięci żywych”

(ks. Jan Twardowski)

Pierwsze dni listopada, z Uroczystością Wszystkich Świętych i Wspomnieniem Wszystkich Wiernych Zmarłych na czele, to czas zadumy i refleksji nad życiem oraz przemijaniem. Szczególnie w tym okresie wspominamy swoich bliskich i przyjaciół, których już nie ma wśród nas. Odeszli na zawsze, ale trwają w naszej pamięci i sercu…

 Zaduszki patriotyczne 2023

Rokrocznie, już od jedenastu lat, grupa teatralna „Antrakt” z II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie zaprasza w tym niezwykłym czasie na spektakl poświęcony pamięci wszystkich tych, dla których hasła „Bóg Honor Ojczyzna” były szczególnie bliskie, którym poświęcili swoje życie, byśmy my mogli żyć w wolnej Polsce. To swoisty hołd złożony polskim bohaterom, wielokrotnie anonimowym, których prochy często do dzisiaj pozostały nieodkryte i nie doczekały się godnego pochówku. „Zaduszki patriotyczne” to artystyczne dopełnienie innej, niezwykle szlachetnej, akcji, a mianowicie kwesty na rzecz ratowania zabytkowych nagrobków na augustowskiej nekropolii.

Wraz z młodymi artystami mogliśmy odbyć wędrówkę po wyboistych drogach polskiej historii. Przypomnieli oni, jak trudne, wymagające poświęceń i krwawe były szlaki prowadzące do wolności. Wolności, którą nieustannie należy pielęgnować, gdyż nigdy nie jest dana raz na zawsze.

W tę niezwykłą, poetycko-muzyczno-patriotyczną, podróż zabrali młodzież II LO w Augustowie (30 października), a następnie społeczność naszego miasta (2 listopada) przede wszystkim najmłodsi adepci sztuki teatralnej, czyli uczniowie klas pierwszych, wspomagani przez kilkoro starszych koleżanek i kolegów. Niepowtarzalny klimat stworzyli oraz swoim nieprzeciętnym talentem i wrażliwością podzieli się z publicznością: Amelia Haraburda (I a), Laura Jasińska (I a), Zofia Kleczkowska (I a), Nina Dobrowolska (I a), Anna Ejsmund (I c), Anna Jarmusik (I c), Klaudia Klepacka (I c), Kornelia Ziarko (I c), Patrycja Walendukanis (I c), Zofia Kierklo (I c), Zuzanna Wróbel (I c), Nikola Rybałt (II a), Sandra Śruba (II a), Klaudia Markiewicz (II a), Weronika Baranowska (II a), Wiktor Świderski (II c), Mikołaj Czerwiński (II d), Igor Leszczyński (II d). Niezwykłą oprawę muzyczną stworzyły: Aleksandra Klejps (I b) i Wiktoria Kulmacz (I b). Za obsługę techniczną odpowiadali: Rafał Grajewski (III b) i Kevin Szmygiel (III b). Nad całością spektaklu czuwali nauczyciele II LO w Augustowie: pani Maria Kisielewska, pani Danuta Kaszlej (konsultacja merytoryczna), pani Elżbieta Sturgulewska (scenografia) oraz opiekun grupy teatralnej „Antrakt” – pan Tomasz Choroszewski.

Szczególne podziękowania należą się pani Barbarze Koronkiewicz, dyrektorowi II LO w Augustowie, za życzliwość oraz wsparcie organizacyjne, pani Annie Jastrzębskiej, dyrektorowi Augustowskich Placówek Kultury, za udostępnienie sali widowiskowej oraz panu Wojciechowi Piotrowiczowi za obsługę techniczną.

II LO w Augustowie