27 września oddano do użytku zbudowaną przez Powiat Augustowski ścieżkę rowerową biegnącą przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego.

Zdjęcie: ścieżka rowerową biegnącą przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego, fot. www.augustow.org

Spotykamy się w dniu szczególnym – 27 września jest Światowym Dniem Turystyki. Ta nowa ścieżka rowerowa będzie służyła mieszkańcom Gminy Nowinka, Powiatu Augustowskiego, Powiatu Suwalskiego i Miasta Suwałki, a także turystom licznie odwiedzającym nasze tereny – powiedział Jarosław Szlaszyński – Starosta Augustowski. – Zapewni bezpieczeństwo, podniesie atrakcyjność turystyczną oraz przyczyni się do poprawy standardu życia lokalnej społeczności, dodał starosta.

W ramach zadania zbudowana została jednostronna, dwukierunkowa ścieżka rowerowa o długości około 4,98 km, wzdłuż odcinka drogi powiatowej Nr 1201B leżącego pomiędzy miejscowościami Gawrych Ruda i Bryzgiel.

Łącznie wartość zadania wyniosła około 5,5 mln zł, z czego 4,9 mln zł sfinansowane zostało ze środków Budżetu Państwa – 2,99 mln zł pochodziło z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga i 1,91 mln zł – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wkład Powiatu Augustowskiego wyniósł  około 312 tys. zł, a Gminy Nowinka – 303 tys. zł. Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo Drogowo – Mostowe S.A. z Suwałk.

Obecny na spotkaniu Jarosław Zieliński – Poseł na Sejm RP podkreślił, że bez programów rządowych ta inwestycja nie byłaby możliwa. Zwrócił również uwagę, że dzięki dobrej współpracy rządowo-samorządowo-parlamentarnej możliwe jest pozyskiwane dużego wsparcia finansowego i realizacja przedsięwzięć od dawna oczekiwanych przez mieszkańców i turystów.

W imieniu użytkowników tej ścieżki za realizację inwestycji podziękowała Teresa Strękowska – Wójt Gminy Nowinka. W spotkaniu uczestniczyli również: Katarzyna Beata Sturgulewska – Zastępca Wójta oraz przedstawiciele mieszkańców: Ilona Jagłowska – Radna Gminy Nowinka, Jerzy Chrulski – Sołtys wsi Bryzgiel i Wiesława Chrulska – Dyrektor Szkoły w Nowince. Powiat Augustowski reprezentowali: starosta Jarosław Szlaszyński, wicestarosta Dariusz Jan Szkiłądź oraz pozostali Członkowie Zarządu: Marek Dobkowski, Tadeusz Drągiewicz i Waldemar Jedliński, a także Mieczysław Sobolewski – Przewodniczący Komisji Infrastruktury Technicznej i Mirosław Krakowski – Skarbnik Powiatu. W uroczystym otwarciu udział wzięli również przedstawiciele wykonawcy: Arnold Saładonis – Prezes Zarządu PDM S.A. Suwałki i Wiceprezes Marek Sobota, Dominik Musiałowicz – Kierownik budowy i Jarosław Malinowski – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz Daniel Hiero – Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Augustowie. Przybyli także: Witold Kowalewski – Starosta Suwalski i Tomasz Huszcza – Dyrektor Wigierskiego Parku Narodowego, który zaangażowany był w ustalenia dotyczące realizacji inwestycji.

Nową ścieżkę rowerową poświęcił Ks. Jarosław Gosk – Proboszcz Parafii pw. Matki Bożej Anielskiej w Monkiniach.

Uroczyste przecięcie wstęgi podczas otwarcia ścieżki rowerowej przebiegającej przez obszar Wigierskiego Parku Narodowego. Na zdjęciu od lewej: Starosta Suwalski W. Kowalewski, Prezes PDM A. Saładonis, Członkowie Zarządu: T. Drągiewicz i W. Jedliński, Wiceprezes PDM M. Sobota, Starosta Augustowski J. Szlaszyński, Poseł J. Zieliński, Wójt Gminy Nowinka T. Strękowska, Zastępca Wójta Gminy Nowinka K. Sturgulewska, Wicestarosta Augustowski D. Szkiłądź, Dyrektor PZD D. Hiero oraz Członek Zarządu Powiatu M. Dobkowski.

|Starostwo Powiatowe w Augustowie


Galeria zdjęć: www.augustow.org