Poniżej prezentujemy jednostki PSP i OSP z największą wyjazdowością do zdarzeń w 2022 r.

Zdjęcie ilustracyjne: augustow.org

W minionym 2022 r. odnotowano ponad 608 tys. interwencji! Jest to największa liczba zdarzeń w 30-letniej historii Państwowej Straży Pożarnej.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje jednostka OSP Lipsk z największą ilością wyjazdów oraz OSP Gruszki, która pod względem wyjazdowości zajmuje 5 miejsce.  Jednostki te znajdują się w powiecie augustowskim. 

Opracowanie: KP PSP w Augustowie na podstawie artykułu: https://www.gov.pl/web/kgpsp/zestawienie-jednostek-psp-i-osp-o-najwiekszej-liczbie-interwencji-w-kraju

|Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Augustowie