Uprzejmie informuję wszystkich mieszkańców, że 29 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 15.00 odbędą się, w trybie zdalnym (za pomocą środków komunikacji elektronicznej), obrady XXXVI sesji Rady Miejskiej w Augustowie zwołanej na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713, 1378).

Obrady Rady Miejskiej w Augustowie będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Augustowie pod linkiem:

https://esesja.tv/transmisje_z_obrad/233/rada-miejska-w-augustowie.htm

Porządek obrad:

  1. Otwarcie sesji.
  2. Rozpatrzenie uchwały w sprawie wygaśnięcia mandatu Radnego Tomasza Dobkowskiego.
  3. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem

Przewodnicząca Rady Miejskiej w Augustowie

(-) Alicja Dobrowolska


Projekt uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Mirosława Zawadzkiego TUTAJ >>>

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Augustowie w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego Tomasza Dobkowskiego TUTAJ >>>