1 stycznia 2024 r. mija ostateczna data przekazania korekt dokumentów rozliczeniowych za okres od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r. Natomiast za okres od stycznia 2022 r. przedsiębiorcy mogą składać korekty dokumentów rozliczeniowych tylko w ciągu 5 lat.

Od 2022 roku obowiązują nowe terminy, w jakich płatnicy składek mogą przekazywać korekty dokumentów rozliczeniowych (ZUS DRA, ZUS RCA, ZUS RSA). Tylko do 1 stycznia 2024 r. przedsiębiorcy mają możliwość skorygowania dokumentów za okresy od stycznia 1999 r. do grudnia 2021 r., Natomiast za okresy od stycznia 2022 r.  w ciągu 5 lat, liczonych od następnego dnia po terminie płatności składek za dany miesiąc kalendarzowy.

Nie należy zwlekać z weryfikacją złożonych dokumentów rozliczeniowych. Warto jak najszybciej dokonać analizy zaświadczeń, by móc je poprawić. – O możliwości korekty, jak również nieprzekraczalnym terminie przypominamy naszym klientom za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 1 stycznia 2024 r.  to ostateczna data na złożenie korekt dokumentów rozliczeniowych za okresy 1999-2021. Po tym terminie Zakład nie przyjmie dokumentów za ten okres – informuje Katarzyna Krupicka, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie podlaskim.

Już 2 stycznia 2024 r. ZUS nie przyjmie korekt dokumentów rozliczeniowych za lata 1999-2021, ponieważ nie będzie już możliwa zmiana stanu rozliczenia na koncie płatnika składek. Po upływie tego terminu korekty mogą być sporządzane tylko z urzędu przez ZUS i tylko na koncie ubezpieczonego. Będą one wprowadzane wyłącznie na podstawie prawomocnego wyroku sądu lub prawomocnej decyzji. Natomiast w ich wyniku nie nastąpią żadne zmiany w rozliczeniach z płatnikiem składek. 

Przedsiębiorcy mogą skorzystać z pomocy pracowników ZUS-u przy weryfikacji dokumentów. Takie wsparcie dostępne jest w Centrum Obsługi Telefonicznej (COT) – tel. 22 560-16-00, podczas e-wizyty w ZUS, a także w dowolnej placówce Zakładu. Płatnicy, którzy składają dokumenty przez program Płatnik lub e-Płatnik mogą także zwrócić się z wnioskiem o udostępnienie plików KEDU z danymi za okresy wcześniejsze niż te, które mają w swojej bazie danych.

ZUS województwa podlaskiego