W okresach przedświątecznych udostępniamy na naszej stronie miejsce, w którym publikujemy życzenia naszych Czytelników.

Życzenia przesłane na adres naszej redakcji: redakcja@augustow.org będą dodawane, według kolejności ich przysłania.

|Bart.


Zdrowych i radosnych

Świąt Wielkiej Nocy,

miłych chwil w gronie najbliższych,

smacznego jajka

oraz wiosennego nastroju

życzą

ZARZĄD I PRACOWNICY

SPOŁEM AUGUSTÓW


Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy wszystkiego co najlepsze,

rodzinnej atmosfery,

pogody ducha

i prawdziwej radości!

zespół BVMG


Święta Wielkanocne to czas otuchy, nadziei,

a także odradzania się wiary w siłę Chrystusa i drugiego człowieka.

Ogarnięci wielką tajemnicą Tego, który powstał z grobu,

wzmacniajmy wiarę, która pokona zwątpienie i uniesie nas ponad przemijanie.

Życzymy, aby ta Wielkanoc była czasem jedności,

pozwoliła choć na chwilę zapomnieć o codziennych troskach,

przyniosła duchowe odrodzenie oraz wiarę w pomyślną przyszłość.

W imieniu społeczności

I Liceum Ogólnokształcącego

im. Grzegorza Piramowicza w Augustowie

Dyrektor

Anna Monika Sus-Cilulko


ZDROWYCH, POGODNYCH

Świąt Wielkanocnych

pełnych życzliwości oraz radosnego, wiosennego nastroju i serdecznych spotkań w gronie najbliższych.

Życzy

Augustowski Klub Sportowy

SPARTA


Chrystus zwycięża zło i śmierć!

To radosne orędzie rozbrzmiewa w tych dniach w sercu Kościoła.

Zwyciężywszy śmierć, Chrystus obdarza nieskończonym życiem tych,

którzy Go przyjmują i wierzą w Niego.

Św. Jan Paweł II

Dzieląc Wielkanocną radość, życzę Wam przede wszystkim prawdziwej wiary w Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Niech ona przeprowadzi Was z beznadziei do Nadziei oraz z żalu do Miłości.

Niech Chrystus obdarza Was swoim błogosławieństwem, zdrowiem i potrzebnymi łaskami.

Niech wybawi od powietrza, głodu, ognia i wojny, a obdarzy pokojem.

Prawdziwym pokojem między narodami, w rodzinach i sercach naszych.

Ks. Wojciech Jabłoński

PROBOSZCZ

Par. Najśw. Serca Jezusowego

W Augustowie


Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał.

Przypomnijcie sobie, jak wam mówił, będąc jeszcze w Galilei:

„Syn Człowieczy musi być wydany w ręce grzeszników

i ukrzyżowany, lecz trzeciego dnia zmartwychwstanie.”

Łukasz 24: 6-7

Niech blask prawdy o Zmartwychwstaniu

rozświetla wszelkie mroki codzienności,

a radość ze zwycięstwa światła nad ciemnością

pomaga nam patrzeć z innej perspektywy na codzienność

i odkrywać sens wszystkiego, co nas spotyka.

Z okazji Świąt Wielkiej Nocy życzymy pokoju,

wzajemnej życzliwości,

energii do podejmowania wciąż nowych wyzwań

i codziennej pomyślności.

W imieniu społeczności

II Liceum Ogólnokształcącego w Augustowie

Im. Polonii i Polaków na Świecie

Barbara Koronkiewicz


Wesołego Alleluja!

Zmartwychwstały dołącza się do zrezygnowanych

i zawiedzionych uczniów, którzy uciekają z Jerozolimy.

Pozwala im wyrzucić z siebie żal i zawiedzione oczekiwania.

Zanim wyjaśni im sens tego, co dokonało się

w ostatnich dniach, wysłucha ich.

Życzymy, aby radosny czas Świąt Wielkanocnych stał się

okazją do wysłuchania tych, którzy mają nam coś ważnego

do powiedzenia, a z drugiej strony: aby każdy znalazł

wokół siebie ludzi, z którymi będzie mógł podzielić się

najgłębszymi przeżyciami i myślami swojego serca.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji

uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego

przesyła

Polska Agencja Prasowa


Radosnych Świąt

Najserdeczniejsze życzenia:

zdrowych, spokojnych Świąt Wielkanocnych

przepełnionych radością Zmartwychwstania Bożego

Życzy

Zarząd i Członkowie

Augustowskiego Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych

„ASON”


Zdrowych, spokojnych, pełnych wiary

i nadziei Świąt Wielkanocnych wiosennej pogody w sercu,

rodzinnej atmosfery

oraz serdecznych spotkań przy świątecznym stole.

Niech Święta Zmartwychwstania Pańskiego Będą czasem,

z którego będzie można czerpać siłę i wiarę w sens życia.

Paweł Wnukowski

Radny Sejmiku Województwa Podlaskiego


Niech Święta Wielkiej Nocy staną się czasem radosnego,

wiosennego nastroju, czasem odrodzenia się wiary w drugiego człowieka.

Niech Zmartwychwstanie Pańskie napełni spokojem i miłością,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość.

WESOŁEGO ALLELUJA!

W imieniu społeczności

Zespołu Szkół Specjalnych w Augustowie

Monika Adamowicz


ALLELUJA

Radosnych i błogosławionych Świąt Wielkanocnych

życzy

prof. Magdalena Gawin

dyrektor Instytutu Pileckiego

wraz z zespołem


Z okazji Świąt Wielkanocnych

życzymy, aby ten szczególny czas

upłynął w spokoju, dostatku i cieple rodzinnej miłości, aby każdy dom wypełniło radosne świętowanie.

Niech radość z triumfu dobra nad złem

wypełni swą mocą wszystkie serca. Niech wiara w naukę Jezusa Chrystusa będzie drogą prawdy i życia.

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Bogusław Dębski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego


WESOŁEGO ALLELUJA!

Ciepłych, pełnych radosnej nadziej

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

pogody ducha, zdrowia i radości

oraz wszelkiego dobra

życzą

Strażacy OSP Augustów – Lipowiec


Zdrowych, Pogodnych Świąt Wielkanocnych,

przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością.

Radosnego, wiosennego nastroju,

serdecznych spotkań w gronie rodziny i wśród przyjaciół

oraz wesołego

„Alleluja”

Katarzyna Krupicka

regionalny rzecznik prasowy

ZUS województwa podlaskiego


Wesołych Świąt Wielkanocnych

ZDROWYCH, POGODNYCH RADOSNYCH ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

PEŁNYCH WIARY, NADZIEI I MIŁOŚCI

NIECH TEN SZCZEGÓLNY OKRES BĘDZIE CZASEM ZADUMY.

WYCISZENIA I WYPOCZYNKU OD CODZIENNYCH TROSK.

ZARZĄD I PRACOWNICY AUGUSTOWSKIEGO TBS „KODREM” SP. ZOO.


Wesołych Świąt!

Zdrowych i spokojnych

Świąt Wielkiej Nocy 

życzy:

Dyrektor i Pracownicy Suwalskiego Ośrodka Kultury


Zdrowych,

pełnych spokoju i nadziei

Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

wiosennego optymizmu, wiary w lepsze jutro,

wielu świątecznych i radosnych chwil

życzy

Zarząd i pracownicy biura Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Kanał Augustowski”


Niech te nadchodzące Święta Wielkiej Nocy

wniosą do Waszych serc

spokój, radość i energię.

Życzymy przede wszystkim

odpoczynku od codziennej pracy oraz

samych słonecznych, cudownych dni.

Zespół prasowy podlaskiej KAS

Radosław Hancewicz

Maciej Czarnecki

Krzysztof Lewczuk

Renata Ginter


Szanowni Państwo,

życzymy wszystkim, aby Święta Wielkanocne przyniosły radość

oraz wzajemną życzliwość.

Niech ten czas będzie pełen spokoju, zdrowia, odpoczynku od

zgiełku codzienności, a spotkania w gronie najbliższych upłyną

w wiosennym nastroju.

Z całego serca życzymy wszystkiego, co najpiękniejsze!

Zarząd

American Heart of Poland


Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,

radosnego, wiosennego nastroju.

Niech ten szczególny czas przyniesie otuchę

i nadzieję na lepsze jutro

życzy

dr Edward Hościłowicz, prof. WANS

Rektor

Wschodnioeuropejskiej Akademii Nauk Stosowanych w Białymstoku


Z okazji zbliżających się Świąt Zmartwychwstania Pańskiego,

niosących pokój i odrodzenie życia,

składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia i wszelkiej pomyślności.

Życzymy, aby Święta Wielkanocne były wypełnione

wzajemnym wsparciem i miłością oraz przyniosły wiele głębokich i radosnych przeżyć.

Przekazujemy życzenia ciepłych,

pełnych nadziei dni oraz serdecznych spotkań w gronie rodziny i przyjaciół.

Andrzej Mursztyn, Przewodniczący Rady Powiatu w Augustowie

Dariusz Jan Szkiłądź, Wicestarosta Augustowski

Jarosław Szlaszyński, Starosta Augustowski


Radosnej Wielkanocy!

Pogodnych Świąt Wielkanocnych

pełnych zdrowia, uśmiechu

i nadziei …

życzą

Augustowskie Placówki Kultury


Z OKAZJI ŚWIĄT WIELKANOCNYCH

Wszystkim Wiernym Kościoła Prawosławnego oraz innych obrządków wschodnich, życzymy,

aby ten szczególny czas upłynął w spokoju,

dostatku i cieple rodzinnej miłości. Niech radość

ze Zmartwychwstania Chrystusa wypełni

swą mocą wszystkie serca.

Artur Kosicki

Marszałek Województwa Podlaskiego

Bogusław Dębski

Przewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego

Marek Olbryś

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Sebastian Łukaszewicz

Wicemarszałek Województwa Podlaskiego

Wiesława Burnos

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego

Marek Malinowski

Członek Zarządu Województwa Podlaskiego