zdjęcie ilustracyjne www.augustow.org

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W LIPSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ W RAMACH PROGRAMU POPŻ BĘDZIE WYDAWANA przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych

3 i 4 lutego 2021 r.
OD GODZ. 930 DO GODZ. 1400

W LIPSKIM OŚRODKU LOKALNEJ AKTYWNOŚCI (DAWNA SZKOŁA ROLNICZA).

PROSZĘ ZACHOWAĆ NIEZBĘDNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

| lipsk.pl