W roku 2024 przypada 19. rocznica śmierci papieża Jana Pawła II. Papież zmarł 2 kwietnia 2005. W Państwowej Szkole Muzycznej w Augustowie, w kwietniu organizowane są „Koncerty Papieskie”.

Koncerty papieskie w augustowskiej PSM mają nie tylko wymiar artystyczny, ale także duchowy i społeczny. Dla części uczestników jest to rodzaj wspólnej modlitwy dla innych czas przemyśleń i refleksji.

Wiersze Papieża czytali znani i cenieni augustowscy poeci: Józefa Drozdowska, Krzysztof Anuszkiewicz, Erazm Stefanowski. Wykonawcami muzyki byli uczniowie i absolwenci PSM I st. im. Emila Młynarskiego w Augustowie.

W tym roku na widowni zasiadł również burmistrz Augustowa, Mirosław Karolczuk.

Koncert przebiegał zgodnie z niżej zamieszczonym programem:

PROGRAM KONCERTU:

* Chór- „Barka”

Dyr.- Emil Kulbacki

akomp. – Grzegorz Sobczak

* Słowo od organizatorów

Karolina Siemienowicz – fortepian

F. Chopin – Wariacje B-dur op. 12

* Józefa Drozdowska – wiersz

Siostra -II /autor Karol Wojtyła/

* Helena Sztachańska – gitara

T. Stachak-„W kafejce”

* Daria Biernacka – flet

H. Steckmest – „Amid the Oda o Roses”

akomp. Grzegorz Sobczak

* Damian Wojciechowski – akordeon

Buxtehude – Preludium

* Krzysztof Anuszkiewicz – wiersz

Tryptyk cz. II Strumień/ autor-Karol Wojtyła/

* Stefan Paczyński – fortepian

A. Stolpe-Duetto

* Erazm Stefa nowski – wiersz

„Wybrzeże pełne ciszy”/autor Karol Wojtyła/

* Mikołaj Michniewicz – fortepian

F. Chopin – Mazurek a-moll op. 17 nr 4

Uczniów do konceru przygotowali nauczyciele:

Anetta Pękala, Dariusz Michałowski, Katarzyna Nikolopoulou, Dariusz Stefanowski, Anna Borkowska, Emil Kulbacki.

Koordynatorzy koncertu:

Bożenna Szumska-Niewiadomska, Lidia Karpińska, Emil Kulbacki.

|Bart./augustow.org