XXV Pielgrzymka Leśników odbyła się 15 czerwca w Studzienicznej. Wziął w niej udział Piotr Rusiecki – Starosta Augustowski.

JE Ks. Bp Jerzy Mazur Biskup Ełcki symbolicznie dzieli się chlebem ze Piotrem Rusieckim – Starostą Augustowskim

Po oficjalnej uroczystości i złożeniu wiązanek kwiatów pod Pomnikiem Leśników przez przybyłe delegacje przedstawicieli Lasów Państwowych, władz krajowych i samorządowych, na ołtarzu polowym odprawiona została Msza Święta pod przewodnictwem JE Ks. Biskupa Jerzego Mazura Biskupa Ełckiego.

Następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Św. Jana Pawła II, symbolicznie podzielono się chlebem, a spotkanie zakończyła wspólna agapa.

Fot. Marek Węgrzynowicz, Nadleśnictwo Augustów

| źródło informacji: Starostwo Powiatowe w Augustowie