• Miejsce imprezy– pole biwakowe nad jeziorem Studzieniczne
  • Planowane rozpoczęcie o godz. – 09:00
  • Planowane zakończenie o godz. -14:00

PROGRAM

09:00 – zapisy drużyn uczestniczących w konkursie dziania barcie;

09:30 -oficjalne przywitanie uczestników, omówienie zasad konkursu, przedstawienie jurorów, losowanie numerów kłód bartnych; wydawanie narzędzi; 

10:00 – rozpoczęcie konkursu;

13:00 – zakończenie konkursu;

13:30 – ogłoszenie wyników konkursu w dzianiu barci i wręczenie nagród zwycięzcom;

14:00 – zakończenie BARCIOWISKA 2021.

W programie od godz. 10:00 do 13:00 gry i zabawy dla dzieci w namiocie edukacyjnym. Dodatkowo ognisko dla wszystkich uczestników.

dojazd do Barciowiska

BARCIOWISKO jest imprezą jednodniową łączącą w sobie ideę edukacji ekologicznej zwracając uwagę społeczeństwa na zagadnienia związane z rolą i znaczeniem pszczół w życiu człowieka, popularyzacji i lokalnej promocji bartnictwa z praktycznym wykonawstwem kłód bartnych. Działania edukacyjne wśród dzieci i młodzieży będą miały na celu uświadomienie roli pszczół w ekosystemie i podniesienie świadomości społecznej o konieczności aktywnej ochrony rodzimych ras pszczół, powstrzymaniu utraty równowagi biologicznej i degradacji funkcji ekosystemów. „Barciowisko” organizowana jest cyklicznej od roku 2014.W tym roku jest już to ósma edycja. W ramach rywalizacji dwudziestu drużyn dwuosobowych wykonywane będą kłody bartne. Konkurs polega na jak najwierniejszym wykonaniu zgodnie ze sztuką bartną przy użyciu udostępnionych narzędzi bartnych kłody. Jednocześnie prowadzone są zajęcia edukacyjne dla obserwatorów. W tym roku po raz pierwszy planuje się prowadzić rywalizację w dwóch grupach: leśnicy oraz pszczelarze i pasjonaci bartnictwa.

Wszystkie kłody wydziane podczas konkursu zostaną użyczone wykonawcom, a zawieszenie i lokalizacja docelowa kłód zostanie uzgodniona z Nadleśnictwem.