• 100 e-papierosów bez polskich znaków akcyzy przejęli funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku.
  • Nielegalny towar warty blisko 20 tys. zł znajdował się w przesyłce kurierskiej nadanej w Niemczech do odbiorcy z woj. podlaskiego.
fot. podlaskie.kas

Podczas kontroli przeprowadzonej w sortowni jednej z firm kurierskich funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z Białegostoku zabezpieczyli przesyłkę zawierającą 100 jednorazowych papierosów elektronicznych bez polskich znaków akcyzy.

Zatrzymane e-papierosy nie spełniały również wymagań określonych w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych. W szczególności płyn z nikotyną przekraczał dozwoloną pojemność, na produkcie nie było informacji o jego składzie, a opakowania nie zawierały obowiązkowych ostrzeżeń zdrowotnych w języku polskim.

Papierosy, których wartość rynkowa została oszacowana na blisko 20 tys. zł, zabezpieczono do sprawy karnej skarbowej. Postępowanie prowadzi Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku.

Źródło informacji: podlaskie.kas.gov.pl