Od 1 marca świadczenia emerytalno-rentowych zostaną zwaloryzowane. Podwyżka przeprowadzana będzie z urzędu, co oznacza, że nie trzeba składać w tej sprawie żadnego wniosku. Świadczenia wzrosną o 12,12 procent.

ZUS przeprowadza co roku podwyżkę wypłacanych świadczeń długoterminowych. W tym roku waloryzacja będzie tylko procentowa. Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent wynosi 112,12 procent i została opublikowana 13 lutego w Monitorze Polskim w komunikacie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wskaźnik waloryzacji to średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w poprzednim roku kalendarzowym zwiększony o co najmniej 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim roku kalendarzowym.

– W wyniku waloryzacji kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej, renty socjalnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrośnie o 192,52 zł do kwoty 1780,96 zł brutto. Renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy od 1 marca 2024 r. wyniesie 1335,72 zł. O 261,53 zł podniesiona zostanie też kwota graniczna świadczenia uzupełniającego do 2 419,33 zł. Wyższe będzie   również świadczenia honorowego dla stulatków, którzy swoje setne urodziny obchodzić będą po 29 lutego br. Od 1 marca dodatkowa gratyfikacja dla tych seniorów wynosić będzie 6 246,13 zł

– informuje Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.

Wraz ze wzrostem długoterminowych świadczeń podstawowych zwaloryzowane zostaną także kwoty dodatków i świadczeń pieniężnych. Podwyżka dotyczy między innymi dodatku pielęgnacyjny czy dodatek dla sieroty zupełnej, a także świadczenia i zasiłki przedemerytalne. I tak świadczenie przedemerytalne wyniesie 1 794,70 zł brutto, dodatek dla sieroty zupełnej wzrośnie do 620,36 zł, dodatek pielęgnacyjny wyniesie 330,07 zł, dodatek pielęgnacyjny dla inwalidy wojennego uznanego za całkowicie niezdolnego do pracy i niezdolnego do samodzielnej egzystencji 495,11 zł, a ryczałt energetyczny 299,82 zł. Waloryzacja obejmuje świadczenia przyznane do końca lutego 2024 roku.

Katarzyna Krupicka regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Waloryzacja zawsze bez wniosku, ale z decyzją

W sprawie waloryzacji nie trzeba składać żadnego wniosków. Odbywa się ona z urzędu dla wszystkich uprawnionych. Informację dotyczącą wysokości waloryzacji będzie można sprawdzić na swoim koncie na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.

 Każdy emeryt i rencista otrzyma również decyzję o nowej wysokości swojego świadczenia. W decyzji o wysokości emerytury po waloryzacji podana jest wysokość emerytury brutto na ostatni dzień lutego, a następnie wskaźnik waloryzacyjny i emerytura brutto obliczona po waloryzacji. Jeśli emeryt czy rencista pobiera dodatek pielęgnacyjny, zawiera ona również informację o wysokości tego dodatku

– wyjaśnia rzeczniczka.

ZUS województwa podlaskiego