ZDECYDUJ, NA CO WYDAMY 500 TYS. ZŁ

 

Harmonogram przeprowadzenia konsultacji budżetu obywatelskiego w Mieście Augustów na 2019 rok

1) od 17.08.2018 do 09.09.2018

– akcja informacyjna konsultacji – kampania promocyjno-informacyjna i edukacyjna mająca na celu przybliżenie mieszkańcom idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcenie do składania propozycji zadań do niego; przekazanie wiedzy na temat zasad korzystania z budżetu obywatelskiego i prawidłowego zgłaszania zadań do niego,

2) od 10.09.2018 do 01.10.2018

– składanie przez mieszkańców Miasta Augustów formularzy zgłoszeniowych propozycji zadań do budżetu obywatelskiego,

3) od 02.10.2018 do 12.11.2018

– proces analizy i weryfikacji złożonych projektów zadań przez właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta lub miejskie jednostki organizacyjne; ustalenie listy zadań podlegających głosowaniu.

4) od 13.11.2018 do 27.11.2018

– kampania promocyjno-informacyjna mająca na celu przedstawienie projektów zgłoszonych przez mieszkańców, zasad udziału w głosowaniu oraz zachęcenie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań,

5) od 28.11.2018 do 12.12.2018

– głosowanie mieszkańców Miasta Augustów w sprawie wyboru zadań do budżetu obywatelskiego,

6) do 21.12.2018

 

WSZYSTKO NA TEN TEMAT TUTAJ >>>